Djecak Imam

Da li dječak smije predvoditi odrasle u namazu?

881 0
Preporuči tekst

Da li je dozvoljeno ovom dječaku koji ima 12 godina, da bude imam u namazu?

Pitanje: Ušao sam u džamiju i našao skupinu mladića među kojima je najstariji imao dvanaest godina, da li je dozvoljeno ovom dječaku da bude imam u namazu?

Odgovor: Dozvoljeno je da imam bude dječak koji razumije-shvata namaz, na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: „Neka ljude u namazu predvodi onaj koji zna najviše Kur’ana.“ Također, hadis kojeg je zabilježio imam Buharija od Amr ibn Seleme Edž-Džurmija, radijAllahu anhu, da je kazao:

‘’Došao je moj otac od Allahovog Poslanika i kazao je da je čuo Allahovog Poslanika: ‘Kada nastupi namaz, neka vas predvodi onaj koji zna najviše Kur’ana.’ Rekao je: ‘Pa su pogledali i nisu našli da neko zna više Kur’an od mene, pa su mene postavili kao imama, a imao sam šest ili sedam godina.’“

stazom islam


Preporuči tekst

Related Post

Fahrudin Muminovic

Ko je Fahrudin Muminović?

Posted by - 19/01/2019 0
Preporuči tekstFahrudin nam je rana do kijametskog dana, slika našeg komšiluka Fahrudin Muminović je dječak koji je preživio strijeljanje u…