Sudnji Dan

Znate li koji predznaci Sudnjeg dana su se desili?

1725 0
Preporuči tekst

Znaci koji su se pojavili i prošli

1. Rascjepljenje Mjeseca

2. Smrt Allahovog Poslanika Muhammeda (s.a.w.s.)

3. Vrsta smrti koja će usmrtiti na hiljade Muslimana (misli se da je to kuga kod Amwas-a koja je bila za vrijeme hilafeta Omera ibn Hataba, r.a.).

4. Velika bitka u Medini (misli se na bitku kod Herrah-a za vrijeme halife Jezida, 63 h.g.).

5. Osvajanje Jerusalema

6. Osvajanje Konstantinopolisa (današnji Istambul)

7. Dvije velike skupine Muslimanske će učestvovati u ratu.

8. Rat izmedju Muslimana i crvenih ljudi sa malim očima, koji nose sandale pravljene od kose (misli se da je ovo bilo Mongolsko pokoravanje Islamskih zemalja)

9. Ugovor o miru izmedju Muslimana i ne-Muslimana žute rase (Kinezi, Mongolci, itd)

10. Pojaviće se trideset varalica koji će tvrditi da su poslanici.

n-um


Preporuči tekst

Related Post