Zelena Kupola

Da li se iznad Poslanikovog a.s., časnog mezara, nalazi tijelo čovjeka koji je želio srušiti zelenu kupolu?

7996 0
Preporuči tekst

Istina u vezi mezara na kupoli Poslanikove džamije

Na internetu, i to na islamskim stranicama, možete pronaći čudnu priču, kako je navodno neka ljudina ( kažu vehabija) se popela na Zelenu kupolu sa ciljem da je sruši a onda ga je udario grom, spržio ga, te je njegovo tijelo ostalo sprženo i zalijepljeno za krov kupole. Pokusali su da ga skinu sa kupole, ali nisu mogli, pa su ga prekrili metalnim materijalom. Tako da je tu ostao mrtav i da je to njegov mezar.

Ovo je podla izmišljotina, a koju su nažalost prenijeli i određeni sufijski krugovi, ne razmišljajući, da su time udarili na čast Poslanika, a.s., odnosno na njegovo čisto i mubarek tijelo.

Kako da iznad čistog Poslanikovog, a.s., tijela ostane neukopano nečije drugo tijelo?

Kako da iznad čistog Poslanikovog, a.s., tijela ostane nečije tijelo u fazi raspadanja i smrada?

Kakva je to onda izbočina na Zelenoj kupoli?

Otvor na zelenoj kupoli (koji se vidi) a koji je zatvoren, nalazi se iznad drugog, sličnog otvora koji se nalazi na drugoj manjoj kupoli, koja je ispod velike zelene a iznad Časnog mezara Poslanika, a.s. Oba otvora, povezani su zračno i vode ka Časnom kaburu, Poslanika, a.s., iznad kojeg se nalazi drveni strop (plafon). Zašto služi taj otvor i kada je napravljen? Kao što je poznato, nakon smrti Poslanika, a.s., soba u kojoj je on ukopan (dio Aišine sobe), ostao je nepokriven, dok je dio sobe u kojem ja Aiša, r.a., nastavila živjeti, bio pokriven.

Aišina soba, bila je u takvom stanju, sve dok halifa Velid ibn Abdulmelik , rhm., nije obnovio prostor oko Aišine sobe, kada su Časni mezari ušli u unutrašnjost džamije. Zatim je oko Časnih mezara uradio visoke zidove (ogradio ih) i iznad visokih zidova uradio je krov (strop) a onda iznad tog stropa (plafona) URADIO JE MANJI OTVOR, KROZ KOJEG SE MOŽE ČOVJEK PROVUĆI (ući), IZ RAZLOGA, POŠTO ZIDOVI OKO SOBE, NISU IMALI VRATA NITI PROZORA, AKO BI TREBALO DOĆI DO ČASNIH MEZAROVA, OČISTITI, NEŠTO AKO UĐE I POJAVI SE IZVADITI (neka životinjica), AKO NEŠTO NAPUKNE POPRAVITI. I dešavalo se kasnije, da su morali ulaziti zbog određenih razloga, koje ću kasnije da objavim, neke od njih.

Kasnije se u pravcu tog otvora, napravio i drugi (manja kupola) te treći (na zelenoj kupoli) otvor. I sada se pomoću tih otvora, može čovjek spustiti do stropa (plafona) Aišine, r.a., sobe i ući u njenu sobu gdje su Časni mezarovi. Drugog načina nema, jer oko sobe su dvostruki zidovi bez vrata i prozora. Uglavnom, taj otvor je danas zatvoren i nema potrebe da se otvara. Hoće li biti, Allah samo zna!

Što se tiče predaje, u kojoj su se ljudi za vrijeme života hzr., Aiše, požalili na veliku sušu, pa im ona kazala, pogledajte u Poslanikov, a.s., mezar, nakon čega su oni na krovu sobe, napravili i rupu, tako da između mezara i neba, ne bude prepreke, a onda je kiša počela jako da pada, tako da je ta godina nazvana, Godina spasa i blagostanja. Ovu predaju zabilježio je Ed-Daremi u svom Sunenu, ali je ona veoma slaba (daif mevkuf), ima nekoliko prenosilaca koji su slabi. A sama predaja je kontradiktorna, jer za vrijeme Aiše, r.a., dio iznad Poslanikovog, a.s., časnog mezara, nije bio pokriven nikako.

Saudin Cokoja


Preporuči tekst

Related Post