Razlika između dobrog i pobožnog djeteta

771 0
Preporuči tekst

Ovim roditeljima će doista Allāh Uzvišeni uzdići deredže (stepene)

Jedna od velikih Allāhovih blagodati koje je darovao čovjeku je čestito i bogobojazno potomstvo koje ga pomaže u pokornosti njegovom Gospodaru Uzvišenom, koje ga slijedi u dobročinstvu i bogobojaznosti, i koje biva sebebom (uzrokom) njegovog visokog položaja u Džennetu.

Ebu Hurejre, radijallahu‘anhu, prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, rekao: „Doista će Allāh Uzvišeni uzdići deredže (stepene) Svome dobrom i bogobojaznom robu u Džennetu pa će čovjek reći – Zar je ovo za mene? Allāh Uzvišeni će odgovoriti – To je zato što tvoje dijete moli za tvoj oprost.[1]

Uzvišeni Allāh opisujući vjernike u Kur’anu kaže: Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata…[2]

Jedna od dova koju meleci upućuju Allāhu za vjernike je i to što mole da se dobrim vjernicima u Džennetu priključe i njihovi dobri i pobožni potomci vjernici pa kaže Uzvišeni Allāh: Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: “Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar.[3]

Također, naš plemeniti Poslanik, ‘alejhisselam, kaže da jedno od djela za koje ne prestaje čovjekova nagrada i nakon njegove smrti je dova lijepo odgojenog djeteta. Ebu Hurejre, radijallahu‘anhu, prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, rekao: „Kada čovjek umre, prestaju mu se pisati dobra djela osim troje: trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje moli za njega.[4]

[1] Ahmed (10618).

[2]Er-Ra’d 23.

[3] Gafir 7-8.

[4] Muslim – poglavlje o oporukama (1631), Ebu Davud – isto poglavlje (2880), et-Tirmizi – poglavlje o propisima (1376), en-Nesa’i – poglavlje o oporukama (3651).


Preporuči tekst

Related Post

Zašto žena plače?

Posted by - 15/04/2019 0
Preporuči tekstMjesto gdje ljubav stanuje. Muškarci ovo nikad neće da shvate… Mali djecak je pitao svoju majku – Zasto places…