Snimljen piroman kako podmeće požar u Bihaću? (VIDEO)

1219 0
Preporuči tekst

Nepažnjom i nekontrolisanim paljenjem vatre na otvorenom i nepoduzimanjem mjera zaštite od požara od strane vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta posljednjih dana drastično je povećan broj požara na području Krajine, između ostalog i u Bihaću.

Jedan dio požara je izmakao kontroli i u uslovima kada su djelovali vjetrovi, dolazilo je do brzog širenja i prenošenja vatre na tuđe parcele i do ugrožavanja stambenih, pratećih i drugih infrastrukturnih objekata, kao i šume u državnom vlasništvu, ali i do ugrožavanja ljudskih života.

Ipak, zabrinjava i broj podmetnutih, namjerno izazvanih požara.

Jedan takav požar, sudeći prema videu koji je objavljen na društvenoj mreži Facebook, a koji možete pogledati u nastavku, izazvan je i u bihaćkom Baljevcu, odnosno podno Baljevca.

Na videu se jasno vidi muška osoba – piroman koja namjerno, svjesno izaziva požar na spomenutom mjestu.

Video je objavljen na stranici EKO – Udruga Klokot – Bihać koji tvrde da podjeduju video zapise u trajanju

Portal Svjetlo Dunjaluka


Preporuči tekst

Related Post