Ovakvoj reakciji se napadač nije nadao. Nakon napada u Novom Zelandu, ovi ljudi su odlučili primiti islam / Video

7881 0
Preporuči tekst

Allahu ekber! Da ih Allah učvrsti u islamu. AMIN!

Ova karavana ide dalje.

Mi svi necemo stici do kraja puta, neki cemo umirati,

neki cemo biti ubijani na tom putu,

ali bitno je da smo na putu Poslanika sallallahu alayhi wa sallam.

Molimo uzvišenog Allaha da svim nastradalim u mučkom napadu u džamijama,

Milostivi oprosti grijehe i uvede u Džennet,

a porodici sabur. AMIN!

Također, svoj braći koji shvatiše prave vrijednosti čiste vjere islam, koji prigrliše ovu uzvišenu vjeru, da ih dragi Allah učvrsti u vjeri. AMIN!

Senad Novi Profil

www.balkanis.com


Preporuči tekst

Related Post