Da li se ženskom novorođenčetu treba obrijati kosa?

941 0
Preporuči tekst

Ovaj stav zastupaju učenjaci šafijske pravne škole

PITANJE:

Da li se ženskom novorođenčetu treba obrijati kosa?

ODGOVOR:

Islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju brijanje kose ženskom novorođenčetu.

Razilaženje je nastalo na osnovu predaja u kojima se spominje brijanje kose muškom djetetu, ali se ne spominje žensko dijete.

Mislim, a Allah najbolje zna, da i ženskom djetetu treba brijati kosu, jer žene prate muškarce u propisima, osim ako postoji dokaz da se dotični argument odnosi isključivo na muškarce, a ne na žene.

Ovaj stav zastupaju učenjaci šafijske pravne škole, San’ani, i od savremenih učenjaka šejh Albani.

Allah najbolje zna!

Islampo.ba


Preporuči tekst

Related Post

Moje dijete psuje! Šta da radim?

Posted by - 12/03/2019 0
Preporuči tekstPostoje situacije kad roditelj ne zna kako reagirati. Postupite ovako: Šta reći trogodišnjaku koji majci kaže “Kravo jedna!”? Ili…