Je li dozvoljeno udati kćerku za momka koji ne obavlja namaz?

1097 0
Preporuči tekst

Allah ga uputio!!!

Pitanje:

Neki momak zaprosio je kćerku jednog čovjeka, i ovaj je ustanovio da prosac ne obavlja namaz, no samo je rekao: “Allah ga uputio!” Je li dozvoljeno udati kćerku za mladića koji ne obavlja namaz?

Odgovor:

Ukoliko prosac ne obavlja skupni namaz (namaz u džematu), on je veliki grešnik i protivi se jednoglasnom mišljenju svih muslimana, koji su na stanovištu da je obavljanje skupnog namaza jedno od najvrednijih dobrih djela.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja zapisao je sljedeće: “Islamski su učenjaci jednoglasni u mišljenju da je obavljanje skupnog namaza jedan od najpotvrđenijih i najvrednijih ibadeta, te da je to jedno od najočitijih obilježja islama” (Medžumuul-fetava, 23/222).

I pored toga, izostavljanje skupnog namaza ne izvodi čovjeka iz vjere, pa je dozvoljeno da se za njega uda muslimanka, no bolje je da se uda za čovjeka koji dosljedno prakticira vjeru i lijepo se ponaša, pa makar bio siromašniji i manje ugledan u društvu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako vašu kćerku zaprosi mladić čija vam se privreženost vjeri i moral sviđaju, oženite ga njome!” Neko je na to rekao: “Allahov Poslaniče, hoćemo li tako postupiti makar prosac bio siromašan i neugledan?” Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta rekao: “Ako vašu kćerku zaprosi mladić čija vam se privreženost vjeri i moral sviđaju, oženite ga njome!” (et-Tirmizi, 1085, Ibn Madža, 1967, i el-Hakim, 2/175. Et-Tirmizi je rekao da je ovaj hadis hasen-garib).

Tu je i predanje koje su zabilježili el-Buhari i Muslim preko Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa ženom se stupa u brak zbog ovih četiriju stvari: imetka, porijekla, ljepote i privrženosti vjeri. Jadan ne bio, izaberi onu koja je privržena vjeri!”

Navedena dva hadisa dokazuju da se, kad je riječ o ženidbi i udaji, u obzir trebaju uzeti privrženost vjeri i moral. Zbog toga staratelj koji se boji Svevišnjeg Allaha upravo ovo treba imati u vidu i treba slijediti ovu Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, smjernicu, znajući pritom da će biti pozvan na odgovornost na Sudnjem danu za ono što mu je povjereno.

“A na Dan kad ih On pozove i upita: ‘Šta ste poslanicima odgovorili? – tog Dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati.’” (el-Kasas, 65, 66).

“I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo, doista, i poslanike, i izložit ćemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.” (el-E‘raf, 6, 7)

Šejh Muhammed b. Usejmin
Izvor: IslamPO
Napomena od Menhedža: Fetva se odnosi na slučaj kada mladić ne klanja namaz u džematu, a ne na slučaj ako prosac uopšte ne klanja namaz. U slučaju da prosac ne klanja namaz, zabranjeno je udati muslimanku za njega.

Menhedž


Preporuči tekst

Related Post

Nana Urekla Svoje Unce

Nana urekla unuče

Posted by - 15/01/2020 0
Preporuči tekstEvo kako se mogu ureći mala djeca: Danas su mi mladi roditelji doveli svoje dijete od oko osam godina;…
ZaPrimjer

MAJKA ZA PRIMJERA!

Posted by - 16/06/2019 0
Preporuči tekstSlučaj jedne majke, prenio nam je profesor kiraeta koji radi u jednoj školi za učenje Kur’ana napamet. Šejh je…

Zašto žena plače?

Posted by - 15/04/2019 0
Preporuči tekstMjesto gdje ljubav stanuje. Muškarci ovo nikad neće da shvate… Mali djecak je pitao svoju majku – Zasto places…