O čovjeku koji je počinio sve i jedan grijeh koji postoji, pa mu je ipak Allah sve to oprostio. Znate zbog čega?

1350 0
Preporuči tekst

Oprost kod Allaha i za prevare i za sve grijehe

SubhanAllah!

“Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio među svojim ashabima. Kaže Enes: “Došao je čovjek vukući noge za sobom, obrve su mu pale na oči od velike starosti, oslanjao je sa na svoj štap sve dok nije stao ispred Poslanika, alejhi selatu ve sellem.

Reče starac: “O Allahov Poslaniče, šta misliš o čovjeku koji nije ostavio niti jedan grijeh a da ga nije uradio?

Kada bi se njegovi grijesi podijelili stanovnicima zemlje, bili bi im dovoljni (da ih unište), pa ima li tewbe – pokajanja za to?” Podiže Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, svoju glavu prema njemu, i upita ga: “Je si li primio islam?”

Odgovori starac: “Da.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: “Allah ti je sve to oprostio.” Čovjek začuđeno upita ponovo: “I moje prevare i moje grijehe?” Odgovori mu Poslanik: “I tvoje prevare i tvoje grijehe!”

Kaže Enes: “Okrenu čovjek leđa Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, krenu i poče da govori: “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,..!” Nije prestao njegov glas, sve dok nije izašao iz mesdžida.”

(Šejh dr. Muhamed El-Arifi, hafizahullah)


Preporuči tekst

Related Post