Poslanikova medicina: I mlijeko čisto pijte…

2509 0
Preporuči tekst

Koje je po islamu najbolje i najčišće mlijeko?

Allah, dželle šanuhu, kaže: „…i rijeke mlijeka nepromijenjena ukusa…“ (Muhammed:15)

U drugom ajetu stoji: „…mlijeko čisto pijete…“ (En Nahl:16)

Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik rekao: „Neka svako ko pije mlijeko kaže: ʻNeka je u njemu Allahov blagoslov, i neka nam ga Allah još više podari, jer mi ne znamo nijednog jela niti pića koje se može sa njim porediti.“ Hadis bilježe Ebu Davud i Et-Tirmizi. Ibn Abbas također prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, volio mlijeko.

Najbolje mlijeko je majčino mlijeko.

Poznato je da mlijeko vremenom mijenja ukus, pa zato Allah, dželle šanuhu, za mlijeko u Džennetu kaže da nikad ne mijenja ukus. Mlijeko čisti tijelo, relaksira crijeva, stimuliše seksualni nagon i proizvodnju spermatozoida. Mlijeko također jača memoriju, i svaka vrsta mlijeka osim mlijeka kamile je diuretična i korisna je za liječenje edeme. Ova bolest se ne pojavljuje osim u slučajevima kada je jetra jako oštećena. Ako osoba prestane sa uzimanjem hrane i vode, i počne piti mlijeko, sigurno će biti izliječena.

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao ispirati usta poslije pijenja mlijeka govoreći da je masnoća koja se nalazi u mlijeku štetna za one koji imaju glavobolju ili groznicu. Ovaj hadis bilježe El-Buhari i Muslim. Ljekari su također potvrdili da je mlijeko veoma loše za osobe koje pate od glavobolje ili groznice.

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, su jedanput ponudili ustajalo i svježe mlijeko sa vodom, pa je popio svježe mlijeko i rekao: „U ovom mlijeku je sreća i sigurnost.“ Ovaj hadis bilježi El-Buhari.

Kozije mlijeko se koristi za liječenje tuberkuloze.

Ibn Mesʼud je rekao: „Allah nije stvorio nijednu bolest, a da za nju nije dao lijek, pa zato pijte kravlje mlijeko, jer se krave hrane svim vrstama trava.“ Hadis bilježi En-Nesai.

Ovaj hadis nas podučava da nema bolesti, a da za nju nema lijeka. Iz ovog proizilazi da moramo koristiti sposobnosti koje nam je Allah, dželle šanuhu, dao i usmjeriti svu svoju energiju ka izučavanju medicine, jer ako znamo da za sve postoji lijek, sigurno ćemo željeti da ga i pronađemo.

Mlijeko kamile se koristi za liječenje gastritisa, koji je posljedica slabe jetre.

Izvor: ”Vjerovjesnikova medicina”

Autor: Dželaluddin Abdurrahman

Za Akos.ba priredila: Anesa T.


Preporuči tekst

Related Post