Sadaka

Ovo su najčešća pitanja koja se nameću prilikom udjeljivanja sadake

927 0
Preporuči tekst

Molimo Allaha s.w.t.a. da nam srca očisti prilikom udjeljivanja sadake. AMIN!

Malo dijete uzima nešto novca od svog babe, onda odlazi do siromaha i stavlja novac u njegove ruke. Onda se on vraća svom babi i pita: “Koliko sam mu dao?”
To je nevino pitanje, bez ikakve skrivene namjere.
To je također relevantno pitanje kada dajemo sadaku, ali ako ćemo postaviti to pitanje, onda tu postoje četiri druga pitanja koja su daleko važnija.
Šta sam dao?
Naša sadaka nije ograničena na materijalne stvari. Postoje neopipljive stvari koje idu uz nju. Našoj braći i sestrama je potrebna naša ljubav, pažnja, emotivna podrška isto toliko, ili čak više, koliko im je potrebna naša finansijska pomoć.

Možda uvijek nećemo imati da šta opipljivo dadnemo, ili možda nemamo upravo ono što im je potrebno. Međutim, uvijek imamo mogućnost da za njih dovimo, da ih utješimo, učinimo da se osjećaju dobro. Kao što jedna stara izreka kaže: “Čovjek ne živi samo od hljeba”.

Zašto sam dao?
Ukoliko dajete samo iz osjećaja zahvalnosti Allahu, onda je to najbolje. Ako dajete ljudima jer osjećate da je ispravno, ili zbog saosjećanja prema onima koji su u potrebi, ili zbog toga što želite da radite ono što je ispravno, ili zbog toga što tražite Allahovu nagradu na ovom i narednom svijetu, sve ovo vaše davanje čini znatno bitnijim i vrjednijim. To je zbog toga što je iskreno i iz srca.
Što se tiče skretanja pažnje na sebe, pokazivanja statusa, ili uživanja u osjećaju superiornosti ili moći, ili da biste ljude nečim zadužili, u tome nema nikakve koristi.
Zbog toga Allah kaže: “i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.” (ed-Dehr, 8-10)
Zbog toga je jako važno šta nas to inspiriše da dajemo sadaku.
Kako sam dao?
Kako ste predstavili ono što dajte? Kako ste predstavili sebe kao davaoca? Da li to radite uz ljubaznost i poštovanje? Da li ste skromni u svome ponašanju, i jednaki? Da li ste se ponašali kao prijatelj? Ili ste bili nasilni? Da li podsjećate one kojima ste dali na svoju sadaku ili uslugu koju ste im uradili?
Kada dajete sadaku onda to morate uraditi prijatnog lica i na ljubazan način. S osmijehom. Nemojte pružiti ruku distancirajući se od njih, kao da smatrate siromaštvo nekom vrstom zarazne bolesti kojom biste se mogli zaraziti ukoliko im se približite.
Allah hvali: One koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova – ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.(el-Bekara, 262)
Allah onda nastavlja: Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je. (el-Bekara, 263)

A onda nas upozorava: O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. – A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na Pravi put. (el-Bekara, 264)

Kada sam dao?
Vrijeme u kojem smo dali nekome čini sadaku još vrijednijom. Kada je dadnemo nekome ko je u poteškoćama ili teškoj potrebi, naša pomoć je još dragocjenija. Oni nikada neće zaboraviti šta smo uradili za njih.
Također, kada dajete drugima kada ste i sami u potrebi, podijelite mali komad hljeba koji imate sa drugom gladnom dušom, ili dadnete posljednji novčić iz džepa da biste im pomogli, onda ste zaista uspješni.
Allah hvali stanovnike Medine za pomoć koju su pružili muslimanima koji su se iselili iz Mekke, govoreći: i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lakomosti, oni će, sigurno, uspjeti. (el-Hašr, 9)

Oni koji su stvarno velikodušni, oni daju prije nego što se to od njih traži. Oni se odlikuju sposobnošću da osjete potrebe drugih bez potrebe da to od njih se traži.
Što se tiče pitanja: Koliko sam mu dao?
Može biti malo ali doista dovoljno. Allah dati bereket u jednom novčiću tako da bude kao brdo novca. Najbolja sadaka je velikodušnost siromašnih, i što se daje zadovoljnog srca.
Allah nam daje veoma elokventan opis sadake: Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.(el-Bekara, 261)

Kad god dadnete drugima, vi ste također onaj koji prima. Dadnete malo, a zauzvrat dobijate mnogo. Šta god da dadnete, to je iz Allahove milosti koji vam je to dao na prvom mjestu. I iz Njegove je milosti da vam je podario čast i priliku da dadnete onima koji su u potrebi.

A oni koji se uščuvaju lakomosti, oni će, sigurno, uspjeti. (el-Hašr, 9)
Radite dobra djela. Kada dadnete sadaku, više nikada nemojte misliti o onome što ste dali. Nikada to nikome ne spominjite, i nikada ne podsjećajte na to one kojima ste dali.
Postoji samo jedan razlog da svoju sadaku javno objavite, a to je da imate iskrenu namjeru da potaknete druge da budu poput vas. Proširite svoje shvatanje šta znači davati. Nemojte to samo ograničiti na materijalne stvari, već i na druženje, saosjećanje, a i poštovanje.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Selman el-Auda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba


Preporuči tekst

Related Post