Linije

ALLAH JE NA DLANU SVAKOG ČOVJEKA OZNAČIO OVE LINIJE, A EVO ŠTA ONE ZNAČE…

2529 0
Preporuči tekst

Svaki čovjek na Svijetu je u jednoj stvari stvoren jednako: na lijevoj i desnoj ruci ima dva znaka

– kao slovo” I ” i naopako veliko slovo “V”.

Ovo je zato što je Allah označio svoje stvaranje kako bi i time napravio razliku između onoga što je stvorio naredbom/riječju “Budi!” i onoga što je stvorio “svojim rukama”. Naime, čovjek je jedini objekat u cijelom procesu stvaranja koji nije stvoren naredbom da se pojavi iz ničega (kao što je to slučaj sa Zemljom, nebeskim svodom’, Svemirom…).

U svijetu arapskih brojeva (‘Qur’an’ je objavljen na Arapskom), znakovi kao slovo ”I” i naopako veliko slovo “V” su brojevi 1 i 8. To znači da svaki čovjek na svojoj jednoj ruci ima upisan dvoznamenkasti broj 18 a na drugoj ruci dvoznamenkasti broj 81.

Kada se saberu ta dva broja dobije se 99, a Allah s.w.t.a. ima 99 imena koja opisuju Njegova svojstva i atrubute, pa je tako jasno zašto je čovjek kao izdvojeno božije stvaranje označen sa ‘oznakom’ “99”! Zanimljivo je da kada se brojevi 18 i 81 oduzmu, dobije se 63, Što je godina života u kojoj je umro Muhammed s.a.v.s!

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.” (Fussilet, 53) – Što je uporište za islamsko vjerovanje da su znakovi na ljudskim dlanovima dokaz Božijeg stvaranja.


Preporuči tekst

Related Post