GospodaruPodariNamNafaku

DOVA: GOSPODARU NAŠ, PODARI NAM OBILNU NAFAKU SA SVIH STRANA, PUNU BERIĆETA

1638 0
Preporuči tekst

Allahu, Gospodaru moj, molim te podari nam zdravlje, sačuvaj nam ga i sačuvaj nas bolesti.

Podari nam obilnu nafaku, sa svih strana, punu berićeta, o Ti Koji najbolje opskrbljuješ, opskrbi nas bez računa takvom opskrbom da se poslije toga više nikad ne pribojavamo siromaštva. O, Allahu, Ti Koji spuštaš kišu, opskrbi me odakle se i ne nadam, zaista si Ti najbolji Opskrbitelj.

Komentar:

Početak ove dove vezan je za zdravlje koje je velika Allahova blagodat čovjeku. Veća blagodat od zdravlja samo je iman u Gospodara svih svjetova. Uistinu, zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu, da ozdravi. Zdravlje je kruna na ljudskim glavama, ali tu krunu samo bolesnici vide. Lijepa opskrba, nafaka, je također velika blagodat Allahova.

Učenjaci su kazali da je bolje za insana biti imućan, pa na tome zahvaljivati Allahu, džellešanuhu, nego siromašan, pa biti strpljiv na tome. Najbolja nafaka je ona u kojoj ima berićeta, jer nafaka bez berićeta je samo zavaravanje.

Iz knjige: Halal hamajlija na temeljima Kur’ana i sunneta, Sanin Musa


Preporuči tekst

Related Post