Doći će neko drugačije vrijeme

970 0
Preporuči tekst

Da li živimo u vremenu koje je već najavljeno ovim hadisom?

Jedne prilike je Abdullah ibn Mesu'd r.a., rekao nekom čovjeku: „Ti živiš u vremenu gdje je malo učača Kur'ana (poznavalaca tedžvidskih pravila), ali gdje je mnogo istinskih alima koji čuvaju kur'anske granice i po njima se ravnaju.

Malo je onih koji za pomoć mole i traže, a mnogo je onih koji udjeljuju. Živiš u vremenu gdje se dulji sa namazom, a hutbe se skraćuju i gdje su djela ljudi ispred njihovih prohtjeva.

Ali će ljudima doći takvo vrijeme u kojem će biti mnogo poznavalaca učenja Kur'ana, ali će biti malo istinskih alima koji će čuvati kur'anske granice i koji će se po njima ravnati.

Bit će mnogo onih koji traže, a malo onih koji udjeljuju. Ljudi će u tom vremenu skraćivati namaze, a duljiti sa svojim hutba,a i stavit će svoje prohtjeve ispred svojih djela.“ (Bejheki u Šuabu'l-Iman, 5000)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije


Preporuči tekst

Related Post