UcenjeNaMezarlucima

Najbolji odgovor o učenju Kur’ana za umrle pred njihovim kaburom

1219 0
Preporuči tekst

Propis učenja Kur'ana na mezarlucima

Pitanje: Kakav je propis učenja Kur’ana Časnog na groblju?

Šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin, Allah mu se smilovao, je odgovorio:

“Učenje Časnog Kur’ana na groblju je novotarija. Ništa u vezi toga nije prenešeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a niti od njegovih ashaba. Onda i mi ne smijemo inovirati nešto od nas jer je potvrđeno da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “… svaka novina je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru!”

Dužnost muslimana je da se povode za postupcima selefa tj. ashaba i tabi’ina i onih što ih slijede u dobru kako bi postigli dobro i uputu jer je potvrđeno da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!”

Obrada: Put vjernika


Preporuči tekst

Related Post

Kako da povećamo bereket u vremenu

Posted by - 27/08/2019 0
Preporuči tekstMuhadisi „produžavanje života“ objašnjavaju kao povećanje bereketa u životu Iz časnih hadisa saznajemo da djela poput sadake, lijepog ponašanja,…