Fetva o Ljubavi prema sportskim klubovima i reprezentacijama

839 0
Preporuči tekst

Šejh Fevzan: Ljubav prema sportskim klubovima i reprezentacijama spada u mubah, dozvoljene stvari

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na onoga poslije kojeg nema poslanika.

Pod pojmom ‘’endad’’ (kumiri) misli se na sve ono što ljudi obožavaju pored Allaha, dželle šenuhu, kao što su kipovi, evlije, mauzoleji i sl. Nidd jepartner, rival, dvojnik, jednak i sličan. U ovom ajetu govori se o ljudima koji su razna ‘’božanstva’’ izjednačili sa Allahom u ljubavi i poštovanju. Oni će to sami na Sudnjem danu priznati, ali i shvatiti da su bili u velikoj zabludi. Reći će: “Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi, kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali.’’ (Prijevod značenja, Eš-Šu’ara, 98.). Ove riječi mušrici će izgovoriti nakon što uđu u vatru. ‘’Allaha nam, bilo smo, doista u očitoj zabludi’’, tj. na dunjaluku, ‘’kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali’’. U drugom kur’anskom ajetu Allah, dželle šenuhu, kaže: ‘’Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjedanačuju’’

(Prijevod značenja, El-En’am, 1). Tj. smatraju ih Njemu sličnim, jednakim i Njegovim rivalima, a On je Jedan (u broju) i Jedinstven (u svojstvima), Utočište svakome, nema druga niti suparnika. To je pravo značenje ‘’endada’’, u predmetnom ajetu, a što se tiče sportskih klubova, ljubav prema njima ne može se tretirati kao ”prihvatanje kumira’’, međutim može biti zabranjena, ukoliko odvraća od zikra (spominjanja Allaha) i izvršavanja vjerskih dužnosti, na što ukazuju riječi Uzvišenog: ‘’O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.’’

(Prijevod značenja, El-Munafikun, 9.). Ako je zabranjeno da nas djeca i imetak, od kojih imamo koristi na ovom svijetu, zabave od sjećanja na Allaha, šta tek reći za sportske klubove i natjecanja? Ne samo da nas imetak i djeca ne smiju zabaviti od spominjanja Allaha, nego smo dužni, ostaviti trgovinu i kupoprodaju kada čujemo ezan za namaz. Nakon što obavimo namaz, možemo se ponovo posvetiti svojim materijalnim potrebama. ‘’A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite’’

(Prijevod značenja, El-Džum’a, 10.). Dakle, ako praćenje sportskih natjecanja i događaja, odvraća od spominjanja Allaha, dželle šenuhu, i izvršavanja vjerskih dužnosti, sa šerijatsko-pravnog stajališta smatra se haramom, kao što je haram davati prednost imetku i djeci nad namazom i spominjanjem Allaha, dželle šenuhu. U suprotnom, spada u mubah (dozvoljene) stvari, ali je bolje i efdalnije tražiti zanimaciju, koja će nam donijeti korist na ovom i budućem svijetu, kao što je čitanje korisne literature, učenje Kur’ana, bavljenje trgovinom, stjecanje korisnih znanja i vještina i sl. Allah najbolje zna!

Saff.ba


Preporuči tekst

Related Post