Za koji dan nastupa hidžretska nova godina. Naučite čestitati jedni drugima nastupajuću novu godinu:

4536 0
Preporuči tekst

Utvrđen i zvanično objavljen datum nastupanja hidžretske nove godine

Po Takvimu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u petak, 30. augusta, sa akšam-namazom nastupa Nova 1441. hidžretska godina. Prvi dan nove hidžretske godine je u subotu, 31. augusta, to jest 1. Muharrema 1441. hidžretske godine. 

Hidžra, seoba, poslanika Muhammeda a.s. i ashaba iz Meke u Medinu 622. godine predstavlja veličanstven događaj u muslimanskoj historiji koji je omogućio muslimanima da postanu organizovana i odgovorna duhovna zajednica, sposobna da vrijednosti islama pretoči u društveni život. Hidžra je bila iznimno težak, bolan i rizičan poduhvat jer je od male vjerske skupine predvođene poslanikom Muhammedom a.s. zatraženo da napuste svoje domove i prihvate pomoć i zaštitu stanovnika Medine. 

Zbog te velike žrtve Kur'an svim Muhadžirima i Ensarijama garantuje džennetske nagrade. Praksom bratimljenja između Mudžahira i Ensarija Muhammed a.s., je demonstrirao islamski ideal univerzalnog bratstva na principima Tevhida (vjerovanja u Jednog Boga). Hidžra je pokazala da su muslimani nalik jednoj ruži sa mnogim laticama, ali jednim miomirisom koji se ogleda u sveprožimajućem tevhidu i međuljudskoj solidarnosti. S obzirom na veličinu i značaj Hidžre, na prijedlog drugog pravednog halife Omera r.a., računanje vremena u islamskom kalendaru određuje se upravo po ovom događaju. 

U svim džamijama i mesdžidima Islamske zajednice u BiH i dijaspori Nova hidžretska godina se obilježava na primjeran tradicionalan način.  A čestita se ovako: Kullu amin ve entum bil hajri!

(Hayat / Foto: Arhiv)


Preporuči tekst

Related Post