Allahu ekber. Evo statistike: Islam – najbrže rastuća religija na svijetu

3325 0
Preporuči tekst

Istraživanje daje statistiku o povećanju procenta svjetskih religija u periodu od 50 godina…

U svijetu danas postoji ukupno 4.300 religija, objavila je jedna nezavisna organizacija koja prati broj i rast različitih religija diljem svijeta.

U svrhu istraživanja, religije su podijelili po raznim kriterijima – crkvama, denominacijama, vjerskim grupama, plemenima, kulturama, pokretima, i sl. – a sve zavise od veličine i njihovog uticaja. Skoro 75 posto svjetske populacije prakticira jednu od pet najraširenijih i najutjecajnijih religija svijeta: budizam, kršćanstvo, hinduizam, islam i judaizam. Kršćanstvo i islam su dvije najraširenije religije u svijetu, čemu u prilog govori broj od 2,1 milijarde kršćana i 1,3 milijarde muslimana. Ove dvije religije zajedno obuhvaćaju više od pola svjetske populacije.

Ukoliko bismo ateiste, tj. one koji nisu pripadnici niti jedne religije, računali kao jednu grupaciju, tada bi oni bili treći po brojnosti u svijetu. Prema njihovom istraživanju, danas se ukupno 1,1 milijarda ljudi identificiraju kao ateisti. Na 4. mjestu je hinduizam sa ukupno 900 mijijuna sljedbenika, dok je na 5. mjestu kineska tradicionalna religija sa 394 mijijuna sljedbenika. Budizam ja na 6. mjestu sa 376 milijuna sljedbenika. Na 11. mjestu se nalazi spiritizam (1) sa 15 milijuna sljedbenika. Judaizam se nalazi na 12. mjestu sa 14 milijuna vjernika.

Također, istraživanje je pokazalo da je najrašireniji mit u zemljama engleskog govornog područja da su pripadnici islamske religije Arapi.

Ako poredimo broj religija sa aktivno korištenim jezicima danas, 6.800 jezika se danas koristi u svijetu, naspram 4.300 religija.

Navest ćemo rezultate još jednog istraživanja koji su objavljeni u godišnjaku Reader's Digest, 1983. godine, također i u magazinu Plain Truth, objavljenom u februaru 1994. godine, u kojima stoji da ovo istraživanje daje statistiku o povećanju procenta svjetskih religija u periodu od 50 godina i to od 1934. do 1984. Religija koja je procentualno najviše porasla je Islam, povećala se za 235%, dok je kršćanstvo u istom periodu poraslo samo za 47%, mi danas nakon skoro trideset godina Islam je i dalje religija koja najbrže raste, što ćemo vidjeti iz sljedećeg istraživanja.

Svjetske religije sa najbržim rastom

Od evropskih muslimana, do afričkih evangelista, vjernici oblikuju početak 21. vijeka. Karizmatični pokreti jure kroz južnu hemisferu, dok visok broj imigrantske populacije tjera tradicionalno kršćansku Evropu da preispita svoja uvjerenja. Portal Foreign Policy napravio je listu religija koje brzo rastu i možda označavaju kraj starog svjetskog poretka.

1. Islam – rast 1,84%, sljedbenika 1,3 milijarda

2. Bahai – rast 1,70%, sljedbenika 7,7 miliona

3. Sikizam- rast 1,62% sljedbenika 25,8 miliona

4. Džainizam – rast 1,57% sljedbenika 5,9 miliona

5. Hinduizam – rast 1,52% sljedbenika870 miliona

6. Kršćanstvo – rast 1,38% sljedbenika 2.2 milijarde

Rast u procentima mjeren u periodu od 2000-2005. godine.

Mnogi nemuslimani, mislioci, učenjaci, istoričari i drugi koji su bili objektivni i iskreni vidjeli su istinitost islama, njegovu čistoću, prirodnost, pravednost i red zasnovane na dokazima, također i to da je islam objasnio cijelokupan čovjekov život do u njamanje detalje, pa čak i čovjekove skrivene misli i želje, također i budući vječni svijet na kojem je potpuna pravda. Vidjeli su islam kao religiju koja odgovara svakom mjestu, vremenu i prostoru bez obzira na materijalni napredak i razvoj.

Veoma lijepo je to opisao George Bernard Show (2) riječima:

„Ako bi jedna religija imala šansu da vlada Engleskom, štaviše Evropom u sljedećih 100 godina, bio bi to islam. Uvijek sam Muhammedovu religiju držao kao visoko poštovanu, zbog njene nevjerovatne vitalnosti. To je jedina religija, čini mi se, koja posjeduje, prilagodljiv kapacitet za promjenljive faze postojanja, koja se može primjeniti na bilo koje doba. Proučavao sam ga, tog divnog čovjeka, i po mom mišljenju daleko od toga da bude Antikrist, on bi se morao zvati Spasiocem čovječanstva. Vjerujem da bi čovjek kao on, ukoliko bi preuzeo na sebe upravljanje modernim svijetom, riješio sve njegove probleme, na način na koji bi mu donio prijeko potrebni mir i sreću. Prorokovao sam o vjeri Muhammeda da bi mogla biti prihvatljiva sutrašnjoj Evropi, kao što biva prihvaćena današnjoj.” (3)

Dokaz istinitosti islama kao Allahova vjere je i to da će biti napadana sa ciljem da se utrne i obećanje Uzvišenog da će je On štititi i sačuvati čemu smo i mi danas svjedoci, Uzvišeni kaže: “Oni žele ustima svojim utrnuti Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.” (4)

Ibn Kesir tumačeći ove ajete kaže: „Kaže Uzvišeni Allah, dželle šanuhu: ‘Žele oni, nevjernici, mnogobošci i sljedbenici Knjige: “…utrnuti Allahovo svjetlo”, znači: ono sa čime je poslan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je uputa i prava vjera, samim njihovim izmišljotinama, njihov primjer je kao onaj koji želi ugasiti sunčevu ili mjesečevu svjetlost svojim puhanjem, a to je nemoguće. Isto tako, i ono sa čim je poslan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mora da se učini vidljivim, uzdigne i upotpuni. Zato je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu suprotstavljajući se onome što su željeli, rekao: “A Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.”

A pojam “kafir” označava onoga koji nešto prikriva i pokriva ga, otuda je noć nazvana “kafir”, jer ona prikriva stvari.

“On je poslao Poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom.” Uputa jeste ono sa čime je došao od: istinskih obavještenja, ispravnog vjerovanja i korisne nauke, a prava vjera je: ispravna i korisna djela na dunjaluku i ahiretu.

“Da bi je uzdigao iznad svih vjera”, znači: nad ostalim vjerama, kao što je potvrđeno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (5)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu kada je sa njim bilo malo vjernika i kada su konstantno bili napadani a neprijatelji islama udruženim snagama užurbano radili na tome da ugase svjetle zrake ove vjere, najavio je da će se islam proširiti do krajnji granica istoka i zapada. Mi smo svjedoci istinitosti ovih riječi, i ovo nije mogao izjaviti niko drugi osim onoga koji je poslan od Sveznajućeg i Svemogućeg Allaha Gospodara Nebesa i Zemlje, Koji radi šta hoće, bilo to krivo ili drago onima koji ne vjeruju.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, mi je pokazao Zemlju, i vidio sam krajnji istok i krajnji zapad. Moj ummet će dostići do krajnjih granica istoka i zapada koliko je meni pokazano.” (6)

U jednom drugom hadisu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ova stvar (Islam) ća doprijeti dokle dopiru noć i dan, i neće Allah ostaviti kuću niti nastambu a da u nju neće ući ova vjera islam, koja će jedne uzvisiti, a druge poniziti. Ponosni će biti oni koji prihvate islam, a poniženi oni koji ostanu u nevjerstvu.”(Ahmed, Taberani)

Dragi čitaoče, ako si u islamu zahvali Plemenitom Gospodaru Koji te je uputio i podario ti najveću blagodat koju insan može dobiti, a to je islam i potrudi se da svakim danom budeš bolji vjernik i moli Milostivog da učvrsti tvoje srce u islamu i da poveća tvoj iman.

Ako kojim slučajem još nisi u islamu, razmisli o svom životu, jer je zaista mnogo razloga zbog kojih ti je islam potreban, islam je potebniji čovjeku od zraka, sunca i svega stvorenog. Ako uistinu želiš da islam ispuni tvoje srce i ukrasi tvoj život, iskreno zamoli Allaha da te uputi, a On je jedini Koji može uputiti čovjeka. Uzvišeni Allah kaže:

“Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.” (7)

Bilješke:

1 – Spiritizam, okultni (skriveni) nauk kojim se nastoji uspostaviti komunikacija s preminulim osobama. Kao pokret razvija se u 19. stoljeću kada je Allan Kardec izložio njegove osnove u “Knjizi duhova” (1858.) U spirističkim seansama doziva se, posredstvom medija, duh preminulog. Česte su prevare i zloupotrebe lakovjernih ljudi od strane raznoraznih navodnih medija i drugih šarlatana. (Wikipedija.org)

2 – George Bernard Show, (1856. – 1950), Irac porijeklom a veći dio života proveo u Velikoj Britaniji. Rođen je u protestantskoj porodici. On je književnik i mislilac, dobitnik je nobelove nagrade ua književnost 1925. Oskara 1938. godine.

3 – George Bernard Show, Izvorni Islam, prvi dio, broj 8, 1936.

4 – Et-Tevba; 32-33.

5 – Tefsir Ib Kesir, str. 548-549.

6 – Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi

7 – Eš-Šura; 13.

Saff


Preporuči tekst

Related Post