Naučna potvrda iz svemira o istinitosti Kurana

785 0
Preporuči tekst

“Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane.”

Allah dž.š. kaže u Kur'anu:


“Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane.”
(Kur'an 67:5)


Allah dž.š kaže u Kur'anu šta je Iblis rekao:


“I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno” (Kur'an 72:8)
Allah dž.š kaže u Kur'anu:


“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?”
(Kur'an 41:53)

Prijevod: Armela Šule
Obrada: Hacker Design™


Preporuči tekst

Related Post

Djever Smrt

O hadisu: Djever je smrt…

Posted by - 15/01/2020 0
Preporuči tekstDobro poznajemo period puberteta. Pročitajte slučaj ovog brata Halid je zabrinuto i tužno sjedio u kancelariji. Njegov kolega Salih…