Više intimnih odnosa za jednu noć, i vrijeme obavljanja odnosa

2020 0
Preporuči tekst

Po većini islamskih učenjaka, ovo je stub braka…

Piše: Hfz. Mr. Senaid Zajimović / Saff.ba

Islam je savršena vjera i ima odgovore na sva pitanja. Da kojim slučajem nema odgovore na pitanja koja tište narod, na sceni bismo imali još jedno kršćanstvo ili jevrejstvo. Kada se radi o seksualnom zadovoljavanju u zdravom i legalnom braku, islam je protiv bilo kog vida njegova sputavanja. Brakovi pucaju ili su na ivici propasti i zbog toga što jedan ili oba bračna druga ne mogu naći seksualno zadovoljstvo kod svog partnera. Mnogi bračni partneri nisu svjesni da je upravo seksualni život stub braka i ako on normalno ne funkcionira, partneri će zadovoljstvo tražiti na pogrešnom mjestu. To je razlog velikog procenta bračne nevjere. Muž na drugom mjestu traži ono što ne može naći kod svoje supruge i obrnuto. Sve je to zbog toga što supruga ili suprug nisu kadri da jedno drugom pruže smiraj o kome Kur'an govori. Seksualni faktor igra izuzetno važnu ulogu u brakovima te je nepisano pravilo da je kuća u kojoj suprug i supruga ustaju zadovoljni iz postelje izvor sreće i harmonije. Isto je i kada odlaze u postelju.

Prilazite svojim ženama kako hoćete

Da li postoji ikakav položaj u seksualnom odnosu koji je zabranjen u islamu?

Ne! Što se tiče osnovnih pozicija u koitusu, nema nikakvih granica ili zabrana. Pod osnovnim pozicijama u koitusu misli se na položaje koji su poznati kao: muškarac sa gornje strane, žena sa gornje strane licem u lice, bočna pozicija licem u lice, pozicija u kojoj muškarac prilazi sa stražnje strane. U stvari, Šerijat je ostavio mužu i ženi da istražuju i eksperimentišu kako im je volja. Naime, kada se radi o legalnom seksualnom odnosu u njemu je sve dozvoljeno osim ono što je Šerijat zabranio.

U ranom islamskom periodu desio se jedan događaj koji je razjasnio ovo pitanje za sva vremena. Stanovnici Medine, pod uticajem Jevreja, za vrijeme intimnog odnosa koristili su položaj “muškarac sa gornje strane, licem u lice”, dok su Mekanci voljeli da eksperimentišu sa raznim položajima. Nakon što su se muslimani iselili u Medinu, jedan Mekanac je oženio ženu iz Medine i želio je da sa njom ima intimni odnos na svoj sopstveni način. Žena je odbila i rekla da mogu imati odnos samo u jednom položaju. Slučaj je iznesen pred Poslanika, s.a.v.s., pa je Allah objavio ajet koji glasi: “Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete” (El-Bekara, 223). To znači, u bilo kojem položaju (El-Mizan, str. 319).

Ipak, pokuđeno je imati odnos u stojećem položaju, ili okrenut prema kibli licem ili leđima. Preporučljivo je uzdržati se od akrobatskih pozicija koje predlažu neki seksolozi na Istoku i Zapadu, koji čak mogu da izazovu fizičke ozljede. U svemu ovome osnovno je pravilo međusobno zadovoljstvo i fleksibilnost. Ako jedan od partnera ne voli neki određeni položaj, onda onaj drugi treba da se ravna prema njegovim osjećanjima.

Više  odnosa za jednu noć

Postoje osobe sa jako izraženom seksualnošću, koji mogu za istu noć nekoliko puta ponoviti odnos. To im predstavlja posebno zadovoljstvo. Islam nema ništa protiv takvog odnosa dokle god on čini zadovoljstvo bračnim drugovima i ni jednom od njih ne predstavlja teškoću. Jedino što se preporučuje u takvim situacijama jeste uzimanje abdesta ili kupanje kako bi čovjek bio raspoloženiji za novi odnos. Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada neko od vas priđe svojoj ženi pa želi da to ponovi, neka uzme abdest između dva odnosa, bit će raspoloženiji za ponovni odnos.” (Muslim i Ebu Davud) U drugom hadisu se kaže da je Poslanik, s.a.v.s., jednog dana obilazio svoje žene i kod svake se kupao. Ashab Ebu Rafi’ ga je upitao: “Allahov Poslaniče, zašto to ne uradiš sa jednim kupanjem?” Odgovorio mu je: “Ovako je bolje, prijatnije i čistije.”

Broj seksualnih odnosa nije ograničen. On se vraća svakoj osobi, njegovoj fizičkoj i psihičkoj snazi kao i potrebi. Ali, ipak, ni u čemu ne treba pretjerivati pa ni u ovome.

Vrijeme obavljanja spolnog odnosa

Vrijeme obavljanja spolnog odnosa nije precizirano, što znači da se može obaviti u svako doba dana i noći ako to odgovara supružnicima. I žena i muž trebaju paziti na vrijeme kada inače imaju posebnu želju za spolnim odnosom i da u tom vremenu budu spremni za svog partnera. Zbog toga se ženi preporučuje da ne odbija muža kada zatraži odnos i prijeti joj se prokletstvom meleka. (Buhari i Muslim) Isto tako joj se preporučuje da ne posti  nafilu kada je muž kod kuće, osim sa njegovim dopuštenjem. (Buhari) U pogledu ovoga treba napomenuti da ni muž ne treba odbijati ženu ukoliko ona ima potrebu za spolnim odnosom, kao i da mora imati obzira prema njenom psiho-fizičkom stanju i bolesti. U tim momentima treba izbjegavati da je zove u postelju kako ne bi osjetila odvratnost prema odnosu. Ona će iz poslušnosti prema suprugu i zbog prijetnje prokletstvom pristati na odnos, ali ga neće voljeti. Takav odnos će biti jednostran. Ni jedan muž nije zadovoljan da njegov spolni odnos liči više na “silovanje” nego na milovanje. Zbog toga se preporučuje predigra iz koje će se izroditi ili ne obostrana želja za spolnim odnosom.

Prema hadisu Poslanika, s.a.v.s., zadovoljstvo treba biti obostrano. Komentirajući hadis, čuveni Gazalija u svom djelu «El-Ihja» rekao je: ”Kada muškarac doživi orgazam, treba sačekati da i njegova žena također doživi orgazam, jer njen orgazam može doći mnogo sporije. Ako je on uzbudi i probudi njenu želju, a onda je napusti, to će je povrijediti, i svaka razlika u njihovim orgazmima će zasigurno proizvesti osjećaj udaljenosti. Istovremeni orgazam bi za nju bio najugodniji, posebno zato što će njen muž biti zaokupljen svojim orgazmom i ona neće biti opterećena svojom stidljivošću.» (El-Ihja, 2/46)

Žena ima pravo na seksualno zadovoljstvo kao i muškarac i u tome nema nikakve razlike. Poslanik, s.a.v.s., preporučuje da se ne prekida intimni odnos dok i žena ne doživi erekciju. Muž, radi kontinuiteta dobrog spolnog odnosa prve bračne noći, mora voditi računa da i žena osjeti zadovoljstvo spolnim odnosom, da ga zavoli.               Međ. Kad se treba kupati?

Često puta naši sugrađani postavljaju pitanje o obaveznosti kupanja nakon spolnog odnosa, tj. da li su dužni odmah se okupati prije nego zaspu ili mogu odgoditi kupanje do sabaha. Po ovom pitanju i sami ashabi su bili u nedoumici. Abdullah b. Kajs upitao je Aišu, r.a.: “Šta je radio Allahov Poslanik, s.a.v.s., dok je bivao džunup, da li se kupao prije spavanja ili bi zaspao prije nego bi se okupao?” Ona je odgovorila: “Radio je i jedno i drugo. Nekada bi se okupao pa zaspao, a nekada uzeo abdest pa zaspao.” Na to je Abdullah rekao: “Hvala Allahu Koji je dao mogućnost izbora.” (Muslim)

Naravno, da je kupanje bolje, jer ne zna čovjek šta se sve može desiti u toku noći. Posebno je u zimskim noćima preporučljivo okupati se odmah nakon odnosa, kako se ne bi čovjek rashlađivao i, ne daj Bože, prehladio. Ali ako se i ne okupa ne smeta da zaspi pa da to učini kada se probudi. Islam svojim vjernicima u svemu nudi olakšicu.

Ako supružnicima predstavlja zadovoljstvo zajedničko kupanje u istom kupatilu, oni to mogu učiniti bez ikakve šerijatske zapreke. Dozvoljava im se da jedno drugom pomažu pri kupanju. Aiša, r.a., je rekla: “Kupala sam se sa Poslanikom, a.s., iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: Ostavi i za mene, ostavi i meni! Oboje smo bili džunupi.” (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se zaključuje da je dozvoljeno bračnom partneru da gleda u stidno mjesto svoga partnera.

Vrlo lahko se može desiti da prvu noć supružnici dožive izvjesnu psihičku blokadu zbog koje ne mogu imati spolni odnos. Razloga ovakvoj pojavi može biti više, a najčešći, prema mišljenju seksologa, jeste strah od neuspjeha prilikom prvog susreta sa seksualnim odnosom, kao i nedovoljna priprema. U nemali broj slučajeva, seksolozima nepoznat, uzrok može biti i u sihru koji je spravljen jednom od mladenaca. Pojava je sasvim normalna i supružnici se ne smiju previše time opterećivati. Od njih se traži da imaju razumijevanja i da zajednički pokušaju prevazići trenutnu krizu. Posebno se muškarcima preporučuje da budu razumni, jer oni teže podnose ovakve neugodne situacije.

 Seksualna nemoć

Ukoliko problem u braku potraje, potrebno mu je ozbiljno prići i odmah reagirati.

a) Smetnja može biti trajna, a može se ustanoviti da li je trajna ili ne samo putem detaljnog ljekarskog pregleda. Ukoliko je trajna smetnja zastupljena kod oba supružnika, oni odlučuju o tome hoće li nastaviti bračni život ili ne. S obzirom na to da su na neki način oboje oštećeni, preporučljivo je da ostanu u braku. Ukoliko je muž trajno seksualno nemoćan, žena ima pravo tražiti razvod braka. Ukoliko je muškarac zdrav a supruga bolesna, on može još jedanput da se oženi, a može i da se razvede od prve žene. Međutim, bilo bi poželjno da se gleda na posljedice zadnjeg čina i ukoliko se procijeni da bi puštanje takve žene proizvelo više štete nego koristi, bolje je da je ostavi u braku a da pored nje oženi još jednu ženu, što mu je svakako dozvoljeno.

b) Ako je smetnja privremenog karaktera, bilo o kojem supružniku da se radi, oni su dužni da se liječe. Svakoj bolesti Allah je dao lijek osim smrti i starosti. Musliman ne smije dozvoliti da ga bolest ubija ukoliko za nju postoji lijek. Najgore što mogu učiniti jeste da se pomire sa bolešću i nemogućnošću njena izlječenja. Spolna nemoć je vrlo česta posljedica džinskog djelovanja, naročito kod nas u Bosni. I za to postoji lijek samo ga treba tražiti na pravom mjestu i to kod Allahovih iskrenih robova koji Kur'anom i propisanim poslaničkim dovama liječe, a ne kod sihribaza koji putem džina i čarolija dugoročno ubijaju ljude. Veliki je grijeh napraviti sihr kako muž ne bi mogao spavati sa svojom suprugom, ali je isto tako veliki grijeh liječiti takvu bolest kod sihirbaza.

c) Ako pak supružnici ne znaju koji bi mogao biti uzrok njihove seksualne nemoći, dužni su se potruditi pa uzroke ispitati. Allah je propisao brak i omogućio Ademovom potomstvu da na putu kontinuiteta ljudskog roda tjelesno uživaju. Gazali je rekao da je seksualni nagon najslađa strast čovjeku. Što znači da je musliman ne može sputavati kako to zagovaraju monasi već u tijelu svoje žene treba naći smiraj isto kao i ona u njegovu tijelu. Ukoliko seksualni život ne funkcionira kako treba, rodit će se brojni drugi problemi koji znaju kulminirati čak i razvodom braka. U svakom slučaju ne smije se poduzimati ni jedan kontraproduktivan potez dokle god se ne ispitaju uzroci seksualne nemoći.


Preporuči tekst

Related Post