Nagrada za opskrbu supruge i djece

795 0
Preporuči tekst

Čovjek je, i pored toga što učestvuje u odgoju djece svojim savjetima, opomenama i ukorima, dužan da materijalno pomaže ženu i djecu u procesu njihovog odgoja.

Mnogi hadisi podstiču čovjeka na trošenje imetka u opskrbi supruge i djece i ističu veliku nagradu kojom će, zbog toga, biti nagrađen. Imam Muslim prenosi da je Ebu Hurejre r.a. rekao: “Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:

“Dinar koji si dao na Allahovom putu (za pomoć mudžahidima), dinar kojim si oslobodio roba, dinar kojeg si podario siromahu i dinar kojeg si potrošio na svoju porodicu, najbolji od njih je onaj koji si potrošio za svoju porodicu.”

U drugom hadisu stoji: “Koliko god imetka utrošiš za svoju porodicu biti ćeš nagrađen za njega, čak i za zalogaj kog podigneš do usta svoje supruge.” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je jedne prilike upitan: “Koja je sadaka najbolja?” “Sadaka onoga koji nema puno, a počni sa onima koje izdržavaš.” – odgovorio je Poslanik s.a.v.s.

Imam Ahmed prenosi sa dobrim senedom da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ono čime si nahranio sam sebe je tvoja sadaka, ono čime si nahranio svoje dijete je tvoja sadaka, ono čime si nahranio svoju suprugu je tvoja sadaka i ono čime si nahranio svoga slugu je tvoja sadaka.”

I na kraju prenosimo riječi Ibn Umera: “Dosta je čovjeku grijeha da zapostavi onoga koga je dužan opskrbiti.”

Saff


Preporuči tekst

Related Post