Miroljub Petrović – Pravi musliman je Alija a Bakir Izetbegović je budaletina koji samo huska (Video)

4691 0
Preporuči tekst

Ko su muslimani Satanisti, a ko pravi muslimani

Miroljub Petrović je rođen 22. februara 1965. godine u Odžacima.

Završio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, smer paleontologija, te stekao zvanje diplomiranog inženjera geologije.

Zbog njegovih javnih istupa kojima je negirao naučnost geoloških disciplina, Nastavno veće smera za paleontologiju je 20. juna 2000. godine zauzelo stav da mu ne treba omogućiti sticanje zvanja magistra geologije.

Prekinuo je komunikaciju sa Rudarsko-geološkim fakultetom i završio studije u inostranstvu. Doktorirao je filozofiju na Univerzitetu Aleksandar Joan Kuza u Jašiju, Rumunija, na temu povezivanja nauke i religije.


Preporuči tekst

Related Post