Porodica je prva i osnovna škola u kojoj odrasta novi član društva

763 0
Preporuči tekst

Društvena sredina će se gušiti u neredu i nemoralu.

Islam je kroz trajno važeće poruke Objave i bezprijekorno dobre poslaničke smijernice dodijelio društvu vrlo ozbiljnu i efikasnu ulogu u sveobuhvatnom odgajanju svakog pojedinca muslimanskog društva. Islam smatra čestitu kuću i čestito porodično okruženje, prvom i osnovnom školom u kojoj odrasta novi član društva. U toj sredini on treba da nauči i prve temelje za sretan i dobar budući život. Prema tome, prvu odgovomost snose roditelji. Oni treba da pripreme svome djetetu ugodnu atmosferu u kojoj je moguće ispravno odgajati dijete.

Porodica

Prirodno je da će dječak oponašati oca u svakom pogledu i u svim situacijama. Prirodno je, isto tako, da će djevojčica oponašati majku, kako u ponašanju tako i u svemu što ona čini. Stoga je Resulullah, sallallahu ‘aljehi ve sellem, dao prednost roditeljima i porodici u odgajanju djeteta. To je iskazao prigodnim hadisima u kojima kaže:

“Svako dijete se rađa prirodno u islamu, a roditelji ga odgoje kao jevreja, kršćanina ili idolopoklonika”.

“Muškarac se brine o porodici i odgovoran je za svoju porodicu. Žena se brine o muževljevoj kući i odgovorna je za nju”. (Buharija i Muslim)

“Odgojite dobro svoju djecu i uljepšajte njihov odgoj”. (Ibnu Madže)

“Odgajajte svoju djecu na temelju tri stvari: da vole vašeg Poslanika, njegovu porodicu i da uče Kur'an. Učači Kur'ana će boraviti u hladovini Al1ahovog Arša onog dana kađa neće biti druge hladovine osim Njegove”. (Taberani)

Pravilan izbor bračnog druga

Islam podstiče na Iijepo druženje i izbor dobrog druga, a upozorava prijetnjom na druženje sa liošim i pokvarenim društvom i pojedincima. Postoji u narodu uzrečica: “Reci mi s kim se družiš, reći ću ti kakav si”.

Zbog svega ovoga Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, insistira da musliman pažljivo bira one s kojima se druži i sklapa prijateljstva. Opominje nas da ne volimo loše društvo i lošeg druga, pa kaže: “Čovjek je one vjere koje mu je i njegov prijatelj, pa neka svako gleda s kim se druži”. Ove riječi je Resulullah prokomentarisao hadisom: “Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer čovjeka koji nosi misk i onoga koji puše u mijeh. Onaj koji nosi misk može ti ga pokloniti, a možeš i da ga kupiš od njega, a ako ne ni to, onda od njega dolazi do tebe ugodan miris. A onaj što puše u mijeh, ili će ti progoriti odjeću, ili će te zapahnuti neugodnim mirisom”. (Buharija i Muslim)

Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, također kaže: “Čovjek će biti sa onim koga voli i imat će ono što zaradi”. (Buharija)

Tradicija je zabilježila sljedeće riječi: “Teško tebi ako se družiš sa lošim drugom, jer te drugi po njemu znaju”.

S ovoga aspekta roditelji su dužni da prate s kim se druže njihova djeca, te da ih pravilno usmjeravaju u izboru dobrog druga na kojeg će se moći ugledati.

Islam pridaje veliku pažnju zdravom društvu. Ta pažnja je neophodna, prvenstveno radi samog muslimanskog društva. Stoga je neophodno dobro odgojiti svakog pojedinca i omogućiti mu da se razvija i formira kao član jedne zdrave i čestite zajednice.

Čišćenje društva od lošeg

Poslanikovi, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadisi podstiču na nužno čišćenje društva od faktora koji stvaraju nered. To je moguće otk1anjanjem samih uzroka i pružanjem pomoći pojedincu da se vrati u normalno stanje i da krene putem kojim idu čestiti muslimani. U medicini kažu: “Gram preventive bolji je od tovara lijekova”. U tom smislu, Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: “Primjer onoga koji se čuva A1lahovih zabrana je kao primjer ljudi na lađi. Neki su na palubi, a neki pod palubom. Kada oni odozdo ožedne prođu pokraj onih gore da zagrabe vode i usput kažu: “Kada bi mi sebi probušili lađu da se napijemo i da ne uznemiravamo svojim prolaskom one gore! Kada bi im oni sa palube dozvolili da to učine propali bi svi zajedno, a ako bi ih spriječili u toj namjeri, svi bi bili spašeni”. Kako bi i lađa ostala neoštećena, a i društvo spašeno, Resulu1lah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, insistira i naređuje da se čine dobra djela i da se zabranjuju loša, te da se društvo očisti od loših pojedinaca i loših grupa. Zato Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: “Ko od vas vidi griješnika neka ga pokuša odvratiti od grijeha, a ako ne uspije neka mu ga pokudi riječima, a ako i to ne uspije, neka ga srcem prezire, mada je to najslabiji vid imana”. (Muslim)

Resulu1lah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prijeti onima koji ništa ne čine protiv loših ljudi i loših djela, ili se prave nevješti, pa kaže: “Kada ljudi vide griješnika i ne spriječe ga, A1lah će ih sve zajedno kazniti”. (Nesai)

Stoga, najveću odgovomost snosi vlast, i ona je dužna da prevaspita loše pojedince i grupe i na taj način popravi stanje u društvu. Porodica, drugovi i društvo u cjelini su tri vrlo važna faktora u odgoju pojedinca. Ako su sva tri besprijekoma, pojedinac će odrasti odgojen i čestit kako treba, a ako nisu u redu, propast će pojedinac i društvo u cjelini koje će ličiti na ljude-zvijeri.

Društvena sredina će se gušiti u neredu i nemoralu. Zbog svega toga Islam insistira na čestitom odgoju svakog pojedinca. Muslimani mogu samo sa čestito odgojenim ljudima, vjericima graditi čisto društvo, a time i cio ummet o kome Uzvišeni A1lah, dželle šenuhu, kaže: “Vi ste najodabraniji ummet poslat čovječanstvu, vi naređujete da se čine dobra djela a od loših odvraćate, i uz to vjerujete u A1laha”. (Kur'an)

Saff


Preporuči tekst

Related Post