Džinsko opsjedanje ljudskog tijela (Ulazak džina u čovjeka)

6256 0
Preporuči tekst

Zaista je Allah, dželle še’nuhu, dao moć šejtanu da može ući u unutrašnjost čovjeka

PITANJE: Možete li mi reći šta znači kad čovjek “nasjedne” odnosno kad se nalazi šejtan u čovjeku, kako on uđe u čovjeka, i da li se čovjek može zaštiti da dotle ne dođe odnosno da izbjegava neka mjesta?

ODGOVOR: Pod riječju “nasjedne” u našem narodu se podrazumijeva džinsko opsjedanje ljudskog tijela, tj. da džin uđe u čovjeka i da se zbog toga promijeni njegovo ponašanje, što bude očito i primjetno ljudima. Razlog ulaska džina u ljudsko tijelo i boravak u njemu uglavnom se vraća na dvije stvari: zbog želje za osvetom od strane poganih i loših džina ili zbog zaljubljivanja i ljubavi prema osobi u koju uđe. A često je razlog ulaska džina u ljudsko tijelo posljedica djelovanja sihra, mada ovo zadnje se ne ubraja u tzv. džinski dodir ili opsjednutost džinima nego u sihr.

Da je džinski dodir stvarnost i činjenica to je potvrđeno Kur’anom i Sunnetom. Kaže Uzvišeni: “Oni koji se kamatom bave podići će se (na Sudnjem danu) kao što se podiže onaj koga je dodirom šejtan izbezumio” (El-Bekara, 275). Ovim ajetom Uzvišeni potvrđuje da šejtan svojim dodirom (ulaskom u ljudsko tijelo) može čovjeka izbezumiti i promijeniti njegovo ponašanje.

Takođe, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima: “Zaista se šejtan kreće kroz vene sina Ademovog“. Kaže Ibn Hadžer: “Zaista je Allah, dželle še’nuhu, dao moć šejtanu da može ući u unutrašnjost čovjeka“. Nema razilaženja među imamima ovog Ummeta da džini mogu ući u ljudsko tijelo, odnosno da se desi džinski dodir ili opsjednutost džinima. Ovo su zanegirali samo neki pripadnici mu’atezila (jedna od poznatih islamskih sekti).

Razlozi ulaska džina u ljudsko tijelo su sljedeći:

Prvi: Ljubav džina prema ženi ili ljubav džinice prema muškarcu koji je rezultat strasti i pohote a šerijatski je zabranjeno.

Drugo: Činjenje zuluma džinu od strane insana i to na neki od sljedećih načina: prosipanjem vrele vode na džina, skakanjem sa visokog mjesta na njega, ubijanjem džina, mokrenjem na džina i slično, a sve ovo a da to čovjek nije svjesan i ne zna da to radi.

Treće: Činjenje zuluma insanu od strane džina poput toga da ga opsjedne. Džin ne može opsjednuti insana osim u nekim od sledećih stanja: u stanju jake srdžbe, velikog straha, prepuštenosti strastima i velikoj nemarnosti u spominjanju Allaha.

Postoji nekoliko vrsta džinskog dodira:

– Potpuno džinsko opsjedanje, a to je da džin opsjedne čitavo tijelo čovjeka.

– Djelimično džinsko opsjedanje, tj. da džin opsjedne neki organ tijela poput lakta, noge i slično.

– Dugotrajno džinsko opsjedanje, tj. da džin boravi u ljudskom tijelu dug vremenski period.

– Trenutno džinsko opsjedanje, tj. ono džinsko opsjedanje koje ne traje više od nekoliko minuta.

Simptomi džinskog djelovanja

Kako bi znali razlikovati džinsko opsjedanje čovječijeg tijela od neke druge bolesti neophodno je da znamo simptome džinskog dodira. Ti simptomi se mogu podijeliti na dvije vrste: simptomi koji se javljaju u snovima i simptomi koji se javljaju u budnom stanju.

Simptomi koji se javljaju u snovima:

– nesanica, tako da ne može da spava osim nakon dugog ležanja,

– nemir, koji se ogleda u čestim noćnim buđenjem,

– uznemiravajući snovi tako da vidi u njima stvari koje ga pritišću i ne daju mu mira i nastoji da traži pomoć ali ne može,

– viđenje životinja u snu, kao što su mačka, pas, deva, zmija, miš i slično.

– smijeh, plakanje i vikanje u snu,

– stenjanje u snu,

– da ustane i hoda u snu a da to ne osjeća,

– da vidi u snu kao da pada sa visokog mjesta,

– da vidi sebe u snu na groblju (mezarju), smetljištu ili na divljem putu,

– da vidi u snu ljude čudnih izgleda poput pretjerane visine, ili nizine ili crnine,

– da vidi u snu razne prikaze.

Simptomi koji se javljaju na javi:

– stalna glavobolja, uz uslov da ne bude razlog te glavobolje bolest očiju, ušiju, zubi, grla i slično.

– sprečavanje od spominjanja Allaha, dželle še’nuhu, namaza i od svih vrsta pokornosti.

– rastrešenost.

– lijenost i mrzovoljnost.

– epilepsija.

– osjećaj bola u nekom organu ili dijelu tijela, tako da ga medicina ne može izliječiti.

– opća zbunjenost, tako da ne upravlja svojim pokretima ili govorom, pa nije svjestan šta izgovara i nepovezanost u govoru.

Savjeti za zaštitu od džinskog dodira

– praktikovanje vjerodostojnih zikrova koji su prenešeni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, posebno jutarnji i večernji zikr.

– ako skačeš sa uzvišenijeg mjesta spomeni Allaha, tj. reci Bismilu.

– ako prosipaš vrelu vodu kaži Bismilah.

– ako ulaziš u mračnu prostoriju spomeni Allaha, subhaneh, tj. reci Bismilah.

– nemoj uznemiravati psa ili mačku.

– nemoj da spavaš sam, a ako si primoran onda uzmi abdest i prouči zikr pred spavanje.

– nemoj putovati sam.

– nemoj obavljati malu ili veliku nuždu u zmijsku rupu.

– nemoj ubijati zmije koje su u kući, prije nego što u ime Allaha zatražiš od njih da napuste kuću, a ako ne napuste ubijte ih jer su to šejatani. Iz ovog se izuzima zmija koja ima dvije bijele ili crne pruge preko tijela, kao i ona koja je kratkog repa jer se one trebaju odmah ubiti.

– nemoj sam ići u pustinju noću.

– ako bacaš nešto teško na zemlju spomeni Allaha.

– prije ulaska u WC spomeni Allaha, tj reci Bismilah.

– čuvanje djece učenjem dove koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio Hasanu i Husejnu (EIZUKUMA BIKELIMATILLAHITTAMME MIN KULLI ŠEJTANIN VE HAMMETIN VE MIN KULLI AJNIN LAMETIN), kao i sura Felek i Nas i šerijatske rukje.

– učenje zikra prije spavanja posebno Ajetul-kursija.

– učenje dove pred polni odnos (BISMILLAH ALLAHUMME DŽENIBNEŠŠEJTAN VE DŽENIBIŠŠEJTANE MA REZAKTENA).

– prije spavanje proučiti Bismilu.

– ostavljanje govora, pjevanja ili vikanja unutar kupatila i WC-ova. (Fethul-mugis, Mahir Ale Mubarek, str. 115-130)

Dr. Zijad Ljakić


Preporuči tekst

Related Post