Kada je Mehmed Fatih umro u u cijeloj kršćanskoj Evropi su tri dana zvonila crkvena zvona u znak slavlja i radosti

1270 0
Preporuči tekst

Nijednoj državi u povijesti nije učinjena tolika nepravda i namjerno iskrivljena njezina povijest

Nijednoj državi u povijesti nije učinjena tolika nepravda i namjerno iskrivljena njezina povijest kao što se dogodilo sa osmanskom državom i Osmanskim hilafetom.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o zemlji koja se sukobila sa Evropom i sama je uspjela pobijediti.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o državi koja je imala sultana (Muhameda Mehmeda Fatiha) zbog čije smrti su u cijeloj kršćanskoj Evropi tri dana zvonila crkvena zvona i održavane trodnevne mise po nalogu pape, u znak slavlja i radosti.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o zemlji koja je sama odbila više od 20 križarskih ratova ili pohoda protiv muslimanskog svijeta.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o zemlji kojoj pripada zasluga za spašavanje stotine hiljada muslimana muhadžira iz Endelusa nakon pada Granade.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o državi bez koje bi zemlje poput Tunisa, Maroka i Alžira sada govorile španjolski jezik i bile dio španjolske države.

Kada govorimo o osmanskoj državi, mi govorimo o zemlji koja je osvojila mnoge evropske zemlje i zahvaljujući tome se islam tamo proširio.

Kada govorimo o osmanskoj državi, mi govorimo o državi čiji je posljednji sultan odbio odustati od Palestine, unatoč ogromnim iznosima u zlatu koje su mu Židovi ponudili, rekavši im da bi više volio da ga živog isjeku na komade nego da im preda Palestinu.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o državi koja je sprečavala okupaciju Palestine i Palestina nije mogla biti okupirana dok dušmani nisu uništili osmansku državu i Osmanski hilafet.

Kada govorimo o osmanskoj državi, onda mi govorimo o dugoj i slavnoj islamskoj povijesti.

Saff


Preporuči tekst

Related Post