Ko isuče sablju zuluma, od nje će i poginuti

780 0
Preporuči tekst

Kome je odlučnost čuvar a istinoljubivost saveznik, povećat će mu se radost i upotpuniti čovječnost

Prenosi se da je Dža'fer es-Sadik, r.a., rekao Sufjanu Sevriju: ”Kada ti Allah podari neku blagodat i želiš da ona traje, onda mnogo zahvaljuj Allahu na toj blagodati, jer Allah, dž.š., je objavio: ”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.” (Ibrahim, 7.) Ako ti ”zakasni” opskrba, onda mnogo čini istigfar i traži oprost od Allaha, jer je Uzvišeni Allah objavio: ”Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10.-12.) Ako te snađe neka nedaća od strane vladara, onda mnogo izgovaraj ‘la havle ve la kuvvete illa billah!’ – (Sva snaga i moć pripadaju Allahu!), jer su te riječi ključevi spasa i džennetska riznica.”[1]

Savjetujući svoga sina, Džafer es-Sadik, r.a., rekao je: ”O sinko moj, prihvati moju oporuku i zapamti moje riječi, jer ako ih zapamtiš živjet ćeš sretno i umrijet ćeš dostojanstveno. O sinko moj, ko je zadovoljan sa onim što mu je Allah dao od opskrbe, Allah će ga učiniti neovisnim, ko usmjeri svoj pogled na ono što je u rukama drugog, umrijet će siromašan, ko nije zadovoljan sa opskrbom koju je Allah podijelio i odredio ljudima, on nije zadovoljan sa Allahovom odredbom, ko umanjuje svoju mahanu, uvećavat će tuđu, a ko umanjuju tuđu mahanu, uvećavat će svoju mahanu. O sinko moj, ko bude otkrivao mahane drugih ljudi, bit će osramoćen u vlastitoj kući, ko isuče sablju zuluma od nje će i poginuti, ko kopa jamu svome bratu, sâm će u nju upasti, ko se miješa sa pokvarenjacima, bit će prezren, ko se miješa sa učenjacima, bit će ugledan. O sinko moj, govori istinu bila za tebe ili protiv tebe, čuvaj se prenošenja tuđih riječi, jer to prouzrokuje mržnju u srcima ljudi.”[2]

Govorio je: ”Namaz je kurban svakom bogobojaznom, hadždž je džihad svakom nemoćnom, daija koji poziva bez djela, sličan je strijelcu koji ima luk a nema strjelica, povećajte opskrbu dijeljenjem sadake, čuvjate imetak dijeljenjem zekata, dobra procjena je pola života, pridobijanje ljubavi i prijateljstva je pola pameti, ko rastuži svoje roditelje, već im je postao neposlušan, Allah daje iskušenje shodno količini sabura, a opskrbu spušta shodno količini iskušenja.”[3]

”Kome je odlučnost čuvar a istinoljubivost saveznik, povećat će mu se radost i upotpuniti čovječnost.”[4]

”Ne govori onome od koga strahuješ da će te u laž utjerivati, ne traži od onoga od koga strahuješ da će te odbiti, ne povjeravaj se onome čije se izdaje bojiš.”[5]

”Dobročinstvo se neće upotpuniti bez tri stvari: bez požurivanja, bez umanjivanja i bez skrivanja. Darežljivi neznalica bolji je od škrtog pobožnjaka. Darežljivost je zekat za sreću i ona čovjeku priskrbljuje ime i svojstvo plemenitosti. Ne stidi se od neznatnog ulaganja i udjeljivanja, jer je uskraćivanje manje od toga.”[6]

”Ko se ne druži osim sa onima koji nemaju mahana, ostat će bez prijatelja, ko nije zadovoljan sa svojim prijateljem osim kad mu daje i pomaže, njegova ljutnja na prijatelja će potrajati, ko kori ljude za svaki grijeh, neprestano će se povećavati broj onih koji će i njega koriti.”[7]

”Nema bolje poputnine od bogobojaznosti, nema ništa ljepše od ćutanja, nema goreg neprijatelja od neznanja, niti  gore bolesti od laži.”[8]

”Čuvajte se raspravljanja u vjeri, jer ona zaokuplja srce i raspiruje licemjerstvo.”[9]

[1] Sifetu safve, II/513.

[2] Ibid.

[3] Tezkiretul-hamdunijje, I/111.

[4] Ibid., I/383.

[5] Ibid.

[6] Ibid., II/262.

[7] Rebiul-ebrar, I/462.

[8] Hiljetul-evlija, III/196.

[9] Ibid., str. 198.

Saff


Preporuči tekst

Related Post