Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni

960 0
Preporuči tekst

Iskušenja i nedaće sastavni su dio vjernikovog života na ovom svijetu.

Iskušenja i nedaće sastavni su dio vjernikovog života na ovom svijetu. Štaviše, ona su srazmjerna njegovom vjerovanju. Najveća iskušenja imali su poslanici, a zatim ostali shodno stepenu ispoljavanja vjere. Allah Uzvišeni to potvrđuje: Elif-lam-mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!”i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (El-Ankebut, 1.-3.).

Međutim, oni su bili strpljivi i nadali su se nagradi od Allaha, i time su zacrtali put svakom vjerniku. Iskušenja na ovom svijetu su raznovrsna. Ima ljudi koji su iskušani siromaštvom i bolešću, drugi su iskušani gubitkom imetka, a neki, pak, gubitkom svojih najdražih, kao što se ovih dana dešava diljem islamskog svijeta. Allaha molimo da porodicama poginulih podari strpljivosti, da ih obilato nagradi i smiluje se njihovim najdražim koje su izgubili. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. (El-Enbija’, 35.).

Najbolje što vjernik u ovakvim momentima može uraditi jeste da se strpi i bude zadovoljan Allahovom odredbom za koju mora vjerovati da je dobra za njega, jer Allah vjerniku daje samo ono što je dobro. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čudan li je primjer vjernika! Za razliku od drugih, njemu je u svakom slučaju dobro: ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donese nagradu od Allaha.’’ (Muslim).

Od stvari koje vjerniku olakšavaju podnošenje nedaće jeste da se prisjeti Allahovih nebrojenih blagodati koje trenutno uživa ili ih je uživao ranije, a zatim da ima na umu veliku nagradu koju je Allah obećao strpljivima. Uzvišeni Allah kaže: Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10.). Osim toga, mora vjerovati da nakon poteškoće dolazi olakšica, kao što Uzvišeni kaže: Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! (Eš-Šerh, 5.-6.).

Dakle, jedna poteškoća ne može pobijediti dvije olakšice. Dobro je, također, da se u takvim situacijama uči dova koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio u teškim trenucima. Osim toga, vjernik je dužan o Allahu, dželle šanuhu, lijepo misliti i nadati se Njegovoj milosti. Strpljivost je spomenuta na devedeset mjesta u Kur’anu, što dovoljno govori o njenoj važnosti. Strpljivost je najbolji i najsveobuhvatniji dar kojim Allah, dželle šanuhu, daruje Svoje robove, kao što se to navodi u jednom hadisu. Iskušenja su dokaz Allahove dobrote prema onima koji njima bivaju pogođeni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada Allah Svome robu želi dobro, ‘kazni ga’ ga još na ovom svijetu’’, tj. dadne mu iskušenja s kojima mu briše grijehe i podiže deredžu.

Saff


Preporuči tekst

Related Post

Godine U Kaburu

25 godina u kaburu

Posted by - 26/10/2019 0
Preporuči tekstMejit u kaburu prođe kroz nekoliko faza u vremenu od 25 godina U prvoj noći tijelo počne da truhne…