Zašto je naš namaz izgubio svoju moć?

873 0
Preporuči tekst

Parabola sa satom. Pogledajmo sat koji stoji pričvršćen na zidu.

Braćo u islamu,

Bez sumnje često se pitate zašto namaz, pored svih dobara i koristi koje nosi, ne utječe na naše živote? Zašto ne poboljšava naš ahlak, niti na nas utječe da se u potpunosti pokorimo Allahu? Zašto mi i dalje živimo osramoćeni i pokoreni? Uobičajeni odgovor bi bio da ne klanjate redovno ili na način na koji su to Allah i Njegov Poslanik odredili. Takav odgovor možda vas neće zadovoljiti. Stoga ću pokušati da detaljnije to pojasnim.

Parabola sa satom

Pogledajmo sat koji stoji pričvršćen na zidu.

U njemu se nalazi mnoštvo međusobno povezanih malih dijelova.

Kada navijete sat, svi dijelovi počinju da rade i, dok se ovi dijelovi pokreću, njihov ishod se pojavljuje na naličju sata kojeg vidimo.

Obje kazaljke se pokreću da bi označile svaku sekundu i svaku minutu.

Svrha sata je da pokaže tačno vrijeme.

Svi ovi dijelovi koji su potrebni za pokretanje sata su uklopljeni zajedno i sistem zupčanika je podešen tako da se svaki od njih pokreće kako je potrebno.

Samo onda kada su svi dijelovi pravilno sastavljeni i sat pravilno navijen onda će početi da ispunjava svrhu zbog koje je napravljen.

 • Ukoliko ga ne navijete;
  • on neće pokazivati vrijeme.
 • Ukoliko ga ne navijete prema uputstvu;
  • on će stati;
 • Ili, čak ukoliko bude radio,
  • neće pokazivati tačno vrijeme.
 • Ukoliko uklonite neke dijelove i navijete ga,
  • ništa se neće dogoditi.
 • Ukoliko zamijenite neke dijelove sa dijelovima iz šivaće mašine i onda ga navijete,
  • on niti će pokazivati vrijeme niti će šiti odjeću.
 • Ukoliko u unutrašnjosti ostavite sve dijelove, ali ih odvojite jedne od drugih,
  • nijedan dio se neće pokrenuti čak ni kad navijete sat.

Postojanje svih dijelova neće služiti svrsi zbog koje je sat napravljen jer ste poremetili njihov raspored, kao i njihovu povezanost.

U svim ovim situacijama, postojanje samog sata, kao i njegovo navijanje, postaje beskorisno, iako posmatrač sa strane ne može reći da to nije sat ili da ga niste navili.

Posmatrač bi zaključio da to zaista jeste sat i očekuje da radi.

Također, kad posmatrač gleda u tebe dok ga navijaš, on to smatra istinskim trudom da obavite svoj dio posla, nadajući se da će primijetiti ishod koji dolazi iz navijanja sata.

Ali, kako će ovo očekivanje biti ispunjeno kad je ono što iz daljine izgleda kao sat, u stvarnosti izgubilo svoju funkciju?

Cilj ummeta

Zamislite da je islam ovaj sat. Baš kao što je svrha sata da pokazuje tačno vrijeme, cilj islama je da živite na ovom svijetu kao namjesnici Allaha, kao svjedoci Allaha čovječanstvu i nosioci istine.

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. (Ali- Imran, 110) .

I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. (el-Bekara, 143)

 Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti… (en-Nur, 55)

I borite se protiv njih sve dok mnogoboštvo ne isčezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. (el-Enfal, 39)

Cjelovitost islamskih učenja

Da bi se ispunio ovaj cilj, potrebno je da se različiti dijelovi, baš kao oni kod sata, povežu islamom:

 • Ubjeđenja i načela morala;
 • Pravila svakodnevnog ponašanja,
 • Allahova prava, prava Njegovih robova, vlastitog prava, prava svega s čim se dođe u dodir,
 • Pravila zarađivanja i trošenja novca,
 • Zakoni rata i mira,
 • Principi vladavine i granica poslušnosti toj vladavini,
  sve su to dijelovi islama.

Kao i kod sata, svi ovi dijelovi su povezani jedni s drugim na takav način da čim se navijanje završi, svaki dio se pokrene, i pokretanjem svih ovih dijelova, postiže se željeni rezultat. Vladavina Allahovih zakona na svijetu, dominacija islama se počinje manifestirati, baš kao što se pokretanjem dijelova sata ispred vas pokazuje vrijeme.  Da bi se uspostavila čvrsta veza između pojedinačnih dijelova sata, korišteni su šarafi i mali metalni dijelovi.

Džemat

Slično tome, da bi se povezali svi dijelovi islama, neophodno je uspostaviti džemat ili organizaciju.

Muslimani se trebaju organizovati i odabrati lidere koji imaju odgovarajuće znanje i koji su bogobojazni; mozak bi im trebao pomagati a udovi im trebaju biti poslušni, dok nastoje da žive kako je to Allah odredio.

Tek kad su svi dijelovi prikupljeni i pravilno povezani, potrebno je redovno navijanje kako bi ih pokrenulo i održavalo njihovo kretanje:

 • Klanjanje pet dnevnih namaza predstavlja navijanje, stvarajući energiju koja pokreće islamski život.
 • Čišćenje sata je također neophodno:
  • Post tokom mjeseca ramazana čisti srca i moral.
 • Podmazivanje je, također, neophodno:
  • Zekat je poput ulja kojim se jednom godišnje podmazuju svi dijelovi.
 • Onda je neophodno periodično uraditi i remont:
  • Hadždž je remont kojeg treba obaviti makar jedanput u životu.
  • A što se češće obavi, to je bolje.

Zloupotreba sata

Procesi navijanja sata, čišćenja, podmazivanja i remonta koriste samo ukoliko se unutar oklopa nalaze svi dijelovi, kada su povezani na način koji je propisao proizvođač sata, i kada su svi uvježbani da odmah nakon navijanja svi počinju da se pokreću i počinju prikazivati rezultate.

Nažalost, današnja situacija je mnogo drugačija.

Naprimjer, džemat, organizaciona jedinica, koja bi trebala da povezuje dijelove sata u cjelinu, je prestao da postoji.
Posljedica toga je da su svi elementi odvojeni, svaki ide svojim putem. Svako radi što hoće. Ne postoji niko odgovoran za bilo šta. Svi su nezavisni. Ako neko želi da slijedi islamske propise, može; ako ne želi, onda ne mora.

Posljedica toga je raspadanje organizacionog sistema i udaljavanje dijelova različitim putevima. Svako radi ono što mu se sviđa. Ništa se ne dovodi u pitanje. Svako je samostalan. Ukoliko neko želi da slijedi islamski ako neko želi da slijedi islamske propise, može, ukoliko ne želi, onda ne mora.

Kako vas takozvana sloboda nije zadovoljila, izvukli ste veliki broj dijelova iz sata i na njihovo mjesto stavili sve i svašta, rezervne dijelove šivaće mašine, možda, ili iz fabrike ili motora automobila.

Zovete se muslimanima, a služite pokorno nevjernike, uzimate kamatu, osiguravate svoje živote, podnosite lažne tužbe, vaše kćerke, sestre i žene su ostavile islamsko ponašanje, a vaša djeca imaju sekularno materijalističko obrazovanje. Pojedini su postali učenici Gandija, drugi slijede Lenjina.  Koji to još neislamski dio niste prikopčali u mašineriju islamskog sata?

Uprkos svemu ovome, očekujete da vaš sat radi kada ga navijete! I vi mislite da će čišćenje, podmazivanje i remont biti od koristi. Uz malo razmišljanja, međutim, trebali biste uvidjeti da u reduciranom stanju sat možete navijati, podmazivati i remontirati cijelog života, ali bez ikakvog učinka.

Ništa se neće dogoditi sve dok ne uklonite dijelove iz drugih mašina, zamijenite ih sa originalnim dijelovima i vratite u opticaj izvorne prioritete. Tada, i samo tada, će navijanje polučiti bilo kakve rezultate.ate.

Zašto naši ibadeti ne polučuju rezultate?

Ovakvo stanje je pravi razlog zbog čega vaš namaz, post, zekat i hadždž nemaju utjecaj na vaše živote.
Prvo, jako je malo onih među vama koji obavljaju ove ibadete. Zbog raspada islamskog džemata svi su postali samostalni. Bilo da ispunjavate svoje obaveze ili ne, nikoga nije briga. Niti oni koji očigledno obavljaju svoje obaveze to ne čine na pravilan način. Oni nisu stalni na namazu u džematu.

Ljudi se biraju da predvode namaze u džamiji samo zato što nisu podobni za nijedan drugi posao: ljudi koji opstoje na besplatnom hljebu koji se udjeljuje džamijama, koji su neobrazovani, kojima nedostaje moralni kalibar. Kako vas ovakve osobe mogu pretvoriti u vođe čovječanstva?

Slična situacija je sa postom, sadakom i hadždžom.

Uprkos svim ovim činjenicama, možete tvrditi, da ipak ima puno muslimana koji savjesno obavljaju svoje dužnosti.

Zašto to nema efekta?

Ali, kao što sam ranije objasnio, kada su dijelovi sata poremećeni i brojna strana tijela su u njega ubačena, onda nije bitno da li ga navijaš ili ne, da li ga čistiš ili ne, da li ga podmazuješ ili ne. Iz daljine to i dalje izgleda kao sat. Vanjski posmatrač može reći: Ovo je islam i vi ste muslimani. Ali ono što on ne vidi jeste koliko je pokvarena mašinerija unutar njega.

Naše loše stanje

Braćo!

Vi razumijete zašto je to tako da klanjate i postite, a ipak ostajete pod nogama okrutnih tirana.

No, trebam li vam reći još nešto što je još više uznemirujuće?

Iako većina vas bez sumnje žali zbog stanja u kojem smo, ali, rekao bih, da 999 od 1000 nije spremno da promijeni svoje stanje. Oni nemaju poriva u svojim srcima da ponovo ispravno sastave sat islama. Oni se boje da bi takva rekonstrukcija značila uklanjanje njihovih omiljenih umetnutih dijelova, a na to nisu spremni. Oni se boje da bi učvršćivanje pojedinih dijelova značilo da se moraju disciplinirati, a kroz to nisu spremni da prođu.

Umjesto toga, lakše je da sat ostane ukras na zidu dostupan ljudima i da kažu kako je islam divan i kakva čuda sve on može izvesti.

Oni koji bi trebali da vole ovaj sat više nego drugi, trebali bi da ga redovno i revnosno navijaju, da ga s žarom čiste, ali oni ne žele učiniti ništa kako bi pravilno postavili njegove dijelove ili da ih učvrstili, niti žele da se oslobode irelevantnih dijelova. Volio bih kada bih mogao da odobrim vaše stavove i ponašanje, ali ne mogu reći ništa za šta smatram da je pogrešno.

Uvjeravam vas da ukoliko, pored pet dnevnih namaza, budete klanjali noćni namaz, išrak, duha namaz, satima svakodnevno učite Kur’an i postite tokom i mimo ramazana, dodatne postove pet ipo mjeseci u preostalih jedanaest mjeseci, još uvijek ne bi ništa postigli.

Ono što je potrebno jeste da vratite originalne dijelove u sat i da ih jako pričvrstite. Onda će čak i malo navijanje učiniti da sat radi bez problem, i bit će potrebna minimalna količina čišćenja i podmazivanja.

“i dužni smo samo da jasno obznanimo”.

Mi nemamo druge odgovornosti osim da prenosimo istinu.

Napisao: Ebu’l-A’la Mevdudi


Preporuči tekst

Related Post