HidzamaVrat

Hadisi u vezi sa hidžamom, da li vađenje hidžame iz vrata može biti opasno, kada je najbolje vaditi hidžamu?

5595 0
Preporuči tekst

Kojim danima u sedmici je preporučljivo raditi hidžamu

Pitanje: Možete li navesti nekoliko hadisa u vezi s hidžamom i koristima tog načinaliječenja!

Odgovor: Hidžama je način poslaničkog liječenja odstranjivanjem nečiste krvi iz organizma na specifičan način. U Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu navode se brojna predanja koja jasno ukazuju na vrijednost hidžame, ali objašnjavaju i sam način njenog vađenja. Kada je riječ o hadisima koji govore o hidžami, njih možemo svesti pod sljedećih pet kategorija.

Prvo, melekisu preporučili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hidžamu; Ibn Abbasprenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Kada sam uzdignutu više sfere, nisam prošao pored skupine meleka a da mi nisu preporučili sljedeće:‘O Muhammede, prihvati se hidžame!’” U drugom predanju stoji: “O Muhammede,naredi svom ummetu da vade hidžamu.” Ova predanja ukazuju na velikusamilost meleka prema ovom ummetu, želeći mu svako dobro, preporučivali su muvađenje hidžame.

Drugo,hidžama je najbolji lijek; Enes b. Malik prenosi sljedeće Vjerovjesnikove,sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Najbolje čime se možete liječiti jestehidžama.” U drugom hadisu stoji: “Ako u onome čime se liječite uistinu imalijeka, onda lijeka ima u hidžami.  Međutim, neki učenjaci smatraju da seove predaje odnose na stanovnike Hidžaza i drugih toplih krajeva. U hadisu kojiprenosi Džabir, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Uistinu u hidžamiima lijeka.”

Treće,hidžama u određenim vremenima ima prednosti i posebne odlike i daje veomaefikasne rezultate; Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi vesellem, rekao: “Ko uradi hidžamu sedamnaestog, devetnaestog ili dvadeset prvogdana, to će mu biti lijek protiv svake bolesti.” U drugom predanju spominjese samo sedamnaesti dan. Tako je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem,vadio hidžamu u tim danima. U jednom drugom predanju stoji da jeVjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučivao vađenje hidžameponedjeljkom, utorkom i četvrtkom

Četvrto, vađenje hidžame nije poželjno u određenim vremenima;

Resulullah,sallallahu alejhi ve sellem, zabranjivao je činjenje hidžame srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Ovu verziju kao riječi Ibn Omera zabilježio je imam Darekutni u El-efradu sa dobrim lancem prenosilaca. U drugom neispravnom predanju stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko izvadi hidžamu srijedom ili subotom pa ga pogodi šuga, neka ne krivi nikoga osim sebe.”

Peto,hidžama se može vaditi na različitim dijelovima tijela; Resulullah, sallallahualejhi ve sellem, vadio je hidžamu na glavi općenito, na sredini glave, na objestrane vrata, ispod potiljka, na kuku i na stopalu. Svakome ko bi mu sepožalio na glavobolju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,preporučio bi: “Uradi hidžamu!” U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhive sellem, kaže: “Kada nastupe velike vrućine, olakšajte sebi hidžamom, da nebi nekome porastao krvni pritisak pa ga to ubilo.

Pitanje: Može li vađenje hidžame na vratu biti opasno?

Odgovor: Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vadiohidžamu na obje strane vrata. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, vadio hidžamu na obje strane vrata i između ramena.Islamski učenjaci kažu da vađenje hidžame na vratu sprečava bolove u glavi,zubima, očima, vratu, nosu i grlu, ako su ti bolovi izazvani povećanim krvnimpritiskom ili nakupljanjem nečiste krvi. Vađenje hidžame može biti opasno nabilo kom dijelu tijela ako ga poduzima nestručna osoba, ako se prave dubokiurezi ili ako britva nije sterilizirana, a Allah najbolje zna.

Pitanje: Kada je najbolje vaditi hidžamu?

Odgovor: U sunnetu se navode hadisi koji ukazuju da hidžama u određenim vremenima imaprednosti i posebne odlike i daje veoma efikasne rezultate, a da nijedozvoljena u drugim vremenima. Međutim, mnogi hadiski eksperti kritički su seosvrtali na autentičnost ovih predanja. Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uradi hidžamu sedamnaestog,devetnaestog ili dvadeset prvog dana, to će mu biti lijek protiv svakebolesti.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vadio je hidžamu u ovimdanima.

U jednomdrugom predanju stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,preporučivao vađenje hidžame ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, a zabranjivaopoduzimanje ove vrste liječenja u sljedećim danima: srijedom, petkom, subotom inedjeljom.[8] Zabilježio ga je i imam Darekutni, ali kao Ibn Omerove riječi, as dobrim lancem prenosilaca. Hallal prenosi da je imam Ahmed preziraovađenje hidžame u ovim danima iako spomenuti hadis nije smatraovjerodostojnim. A Allah najbolje zna.

n-um.com


Preporuči tekst

Related Post