Isa Ce Doci

Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se dešavati nakon njegovog silaska na Zemlju

3464 0
Preporuči tekst

Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se desiti za vrijeme njegova vremena

Nakon Isaovog, alejhi selam, silaska i nakon što ubije Dedždžala, ustabilit će se stanje muslimana. Pred Isaom, alejhi selam, će dakle biti nekoliko obaveza koje će trebati završiti.

Uspostavit će dini-islam i ljude uvesti u pokornost šerijatu, a dokinut će sve ostale vjere

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, samo što nije među vas sišao sin Merjemin, kao pravedni vladar, pa će slomiti krst, ubiti svinju i dokinuti džizju.“[1]

Uzvisit će Allahovu Riječ, a ukinuti vjeru jevreja, kršćana i davanje džizje

Ubit će Dedždžala

Uspostavit će pravednu vlast i mir među ljudima

Ebu Hurejre,radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,rekao: “Vjerovjesnici su braća po inočama, majke su im različite a vjera im jejedna. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminu, jer između njega i mene nije bilovjerovjesnika.

A on će ponovo doći, pa kada ga vidite, prepoznat ćete ga, to ječovjek srednjeg rasta, bijel i crven, na njemu dvodijelno odijelo svijetložuteboje, kao da mu je kosa mokra, iako ga nije dotakla voda. Slomit će krst, ubitisvinju i dokinuti džizju.

Pozivat će ljude u islam, a Allah će u njegovom dobu ukinuti sve vjere osim islama, i Allah će u njegovom dobu uništiti Dedždžala. Na zemlji će nastupiti sigurnost i spokoj da će lavovi i deve zajedno živjeti i jesti jedni kraj drugih, i tigrovi sa kravama, i vukovi sa sitnom stokom, a djeca će se igrati sa zmijama, i one im ništa neće nauditi. Živjet će četrdeset godina, pa kada preseli na ahiret, muslimani će mu klanjati dženazu.“[2]

Posijat će i proširiti spokoj i sigurnost

Vlast će preći iz ruku Kurejšija

Od Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isa će biti pravični vladar u mom ummetu i pravedni vođa. Slomit će krst i ubiti svinju, dokinut će džizju i neće se udjeljivati milostinja.“[3]

Neće sežudjeti za ovcama i devama[4], nestat će međusobne netrpeljivosti i mržnje, isvaka će otrovnica[5] ostati bez otrova, da će dijete zavući ruku u zmijskausta, ali mu neće ništa nauditi. I djevojčica će se igrati sa lavom, a neće jepovrijediti, i vuk će biti među stadom kao da je pas ovčar. Zemlja će seispuniti spokojem kao što se posuda napuni vodom, neće biti razmimoilaženja ugovoru, a neće se obožavati niko osim Allaha.

Prestat će ratovi, Kurejšije ćeostaviti vlast, a zemlja će biti poput srebrne posude, rađat će kao u Ademovomdobu… Skupit će se grupa[6]oko jednog grozda pa će se njime zasititi, i skupitće se grupa oko jednog nara pa će se njime zasititi. Jedan vol će koštatitoliko i toliko, a jedan konj će vrijediti samo par dirhema.“[7]

Nestat će međusobne mržnje, zavisti i netrpeljivosti iz ljudskih duša

Od Ebu Hurejre, radij allahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za življenje će biti divno nakon Mesiha (Isaa), nebu će biti dozvoljeno pa će kišiti, i zemlji pa će rađati, tako, kada bi posadio sjeme na kamenju, niknulo bi. Čovjek će proći kraj lava ali ga neće povrijediti, i stat će na zmiju, ali ga neće ugristi. Neće biti netrpeljivosti, zavisti i mržnje među ljudima.“[8]

Prestat će ratovanja i sukobi

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isa, sin Merjemin će sići kao pravedni vođa i vladar, slomit će krst, ubit će svinju i uspostaviti spokoj, a sablje će se koristiti kao srpovi.[9] I svaka će otrovnica ostati bez otrova, nebo će ispustiti opskrbu, zemlja će rađati, djeca će se igrati sa zmijama… Vuk će čuvati ovce i neće im nauditi, lav će čuvati krave, i neće im nauditi“.[10]

Iz knjige Kraj svijeta, autora Muhammeda el-Arifija

Menhedž


Preporuči tekst

Related Post

Hidžra – put u civilizaciju

Posted by - 01/09/2019 0
Preporuči tekstHidžra u sebi krije bezbroj pouka i poruka i ona je nepresušno vrelo inspiracije Hidžra, tj. preseljenje Muhammeda, sallallahu…