Sejtan Sihr

Nakon što je šejtan proklet, upitao je Gospodara:

2067 0
Preporuči tekst

“Nakon sto je šejtan proklet, upitao je: ‘Gospodaru, prokelo si me, pa šta mi je posao?’

Allah dž.š., odgovorio mu je: ‘Sihr (magija i vradžbine).’

Zatim je upitao: ‘Šta je moj Kur'an?’ Odgovoreno mu je : ‘Pjesme.’

‘Šta je moje pismo?’ Allah dž.š. mu je odgovorio: ‘Tetoviranje.’

Šejtan je ponovo upitao: ‘Šta mi je hrana?’ Dobio je odgovor:

‘Ono što je krepalo i sto je zaklano bez spominjanja Allahovog imena.’

‘Sta cu piti?’ , ponovo je upitao.Allah mu je odgovorio: ‘Sve što opija.’

‘Gdje ću stanovati?’ Allah mu je odgovrio: ‘Po čaršijama.’

Potom je upitao: ‘Šta je moj glas?'Dobio je odgovor: ‘Svirale.’

Na kraju je upitao: ‘Koje su moje zamke?’ Allah mu je odgovorio: ‘Žene.'”

( knjiga: Šejtanove zamke- Ibn Kajjim El-Dzevzije)


Preporuči tekst

Related Post

Zene Dzennet

Žene koje su obradovane Džennetom

Posted by - 18/01/2019 0
Preporuči tekstwww.balkanis.com Žene koje su obradovane Džennetom Poznato je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekim ashabima, muškarcima, nagovijestio…

Ime mi je Mudžahid

Posted by - 02/09/2019 0
Preporuči tekstJa sam na svojoj koži osjetio svu količinu islamofobije u Bosni i Hercegovini. Ime mi je Mudžahid, rodio sam…