PolijevanjeVodeKabur

Šta znači kada neki ljudi posipaju vodu po mezaru, nakon što se mejit zakopa u kabur?

9973 0
Preporuči tekst

Žalosno je i to što mnogi koji to rade uopće ne znaju povodom čega polivaju

U mngim tekstovima smo usmjeravali i akcentirali našim čitaocima na neke od novotarija i praznovjerja koji se dešavaju u našim džematima a tiču se samog obreda dženaze.

Jedna od tih novotarija, odnosno radnji jeste da se odmah nakon što se zatrpa, kabur i poliva vodom.

Žalosno je i to što mnogi koji to rade uopće ne znaju povodom čega polivaju, ali uz razgovor nekih „eminentnih novotara“ rekli su nam da su se po ovom pitanju ugledali na Arape i narode iz pustinjskih mjesta, kao „oni polivaju pa i mi ćemo“.

Igrom racionalističke slagalice opet dolazimo do zaključka da se polivanje vrši iz razloga da vjetar ne odnese tek novoformiranu humku – kabur, pošto već znamo kakav je reljef i klima većine arapskih zemalja.

E sad, postavlja se pitanje: Da li je potrebno uvijek polijevati kabur, u svim slučajevima i godišnjim dobima, pa čak i u kišnim danima kada zasigurno ne postoji bojazan da će vjetar „rastjerati“ zemlju sa mezara….

www.balkanis.com


Preporuči tekst

Related Post