Pokajanje Zinaluk

Kako se pokajati od zinaluka:

2482 0
Preporuči tekst

Šta nije dužan činiti onaj ko je počinio blud:

Onaj ko je počinio blud ili je nekog pomogao da počini mora se što prije iskreno pokajati, kajući se za ono što je bilo, i ne vraćajući se više tom grijehu.

Onaj ko je počinio blud nije dužan da ostalima prizna svoj grijeh nego je dovoljno da se iskreno pokaje i ostane iza Allahovog zastora kojim je sakrio taj njegov] grijeh. Neka se hitno riješi svega što ukazuje na taj počinjeni grijeh od slika, kaseta i sl.

Neka se ponizno i pokorno vrati svome Gospodaru moleći Ga da pokajanje primi i da loše zamijeni dobrim djelom.

‘i oni koji se mimo Aliaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče: – a ko to radi, iskusiće kaznu.

Patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i j vječno će u njoj ponižen ostati; Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“

Saff


Preporuči tekst

Related Post