Mladić napao čovjeka koji je javno počeo spaljivati Kur'an / Pogledajte video

7256 0
Preporuči tekst

Neka mu Allah s.w.t.a. sudi svojim sudom i kazni ga. AMIN!

U Norveskoj javno spaljivanje Mushafa i pozivanje na mrznju prema Islamu je u redu po zakonu, ako neko pokusa da sprijeci to onda ga hapse…

Mušrici, nevjernici, mnogobošci, munafici, licemjeri, svi koji mrzite islam i svetu knjigu Kur'an zapamtite riječi i obećanja koju je Allah dao u Kur'anu: Mi smo Ga (Kur'an) tebi objavili i Mi ćemo zaista bditi i čuvati ga (sve do Sudnjeg dana)

Video:

Obrada: Balkanis


Preporuči tekst

Related Post