CinistiSvetiHram

Zašto Jevreji žele da sruše Mesdžid El-Aksa – Razotkriveni mračni planovi Cionista

9881 0
Preporuči tekst

Potrebno vam je malo vremena da biste pročitali tekst koji slijedi i saznali o događajima iz prošlosti i sadašnjosti

Tada ćete, inšaAllah, razumjeti šta se danas zaista dešava u Palestini i zašto cionisti žele srušiti džamiju El-Aksa.

Ovo je ozbiljno. Znate li šta cionisti rade, i još važnije, znate li zašto to rade?

Prvo pogledajte slike iskopavanja ispod džamije El-Aksa u Jerusalemu. Usljed iskopavanja ispod Mesdžid el-Aksaa, prijeti opasnost od rušenja džamije!

Potom pogledajte pukotine na stubovima, zidovima i podovima ove svete džamije u islamu. A zatim pročitajte istraživanje ispod.

Izraelci kopaju ispod džamije El-Aksa. Cionisti su otvoreno priznali da im je namjera da sruše džamiju El-Aksa i da na njeno mjesto “ožive hram Solomonov (Sulejmanov)”.

Na osnovu arheoloških i historijskih spisa, oni vjeruju da ruševine Solomonovog hrama leže ispod džamije El-Aksa. Ne znamo na kojoj dubini se danas vrše iskopavanja, ali se ona izvode svakodnevno. A ovo je alarmantna situacija o kojoj treba glasno govoriti.

El-Aksa, prva kibla muslimana, u OPASNOSTI je.

Iskopani prolaz ispod mesdžida El-Aksa.

Molim vas proslijedite svakom bratu i sestri ovu poruku. Svi muslimani moraju znati ovu šokantnu istinu.

Umjetničko izdanje Solomonovog hrama:

Džamija sa zlatnom kupolom nije džamija El-Aksa. Ovo je Kubetus-Sahra (Kamena kupola). A džamija El-Aksa je iza džamije Kubetus-Sahra.

Kad god se u javnosti spomene džamija El-Aksa, cionistički i mediji koji su pod uticajem cionista prikažu sliku Kubetus-Sahraa. Zašto? Da ljudi ne bi znali koja je u stvari džamija El-Aksa.

Ovo je cionistički trik koji ima za cilj da zbuni ljude kada džamija El-Aksa bude srušena, tako da većina ljudi i ne shvati šta se desilo. Muslimani, neka vam bude dužnost da znate koja je prava džamija El-Aksa.

Znate li zašto se ovo dešava?

Možete li dozvoliti sebi da ne znate? Uvjeravamo vas da nema nikakve veze sa zemljom! Ono što se događa je mnogo mračnije nego što možete zamisliti.

Kada god sam pokušao da upozorim muslimane na ovo, mnogi su me posmatrali kao da sam lud, i da ne znam o čemu pričam… ali mislim da trebate znati da sam i ja musliman. Studirao sam komparativne religije i u velikoj mjeri sam bio uključen u kritično istraživanje raznih aspekata “novih religija” u periodu od oko 10 godina. Mnogi od mojih pronalazaka i pronalazaka mojih kolega u najmanju ruku su šokantni. U početku smo ih teško prihvatali. A zatim polako, svakim novim danom Allah, subhanehu we te’ala, nas je darivao sve većom i većom mudrošću kako bi nam pomogao da dokučimo smisao onog što smo otkrivali. Istraživali smo zabranjene fotografije, članke, intervjue i mnoge druge istraživačke materijale.

Ono što ću sada podijeliti sa vama, mnogima od vas može izgledati kao koještarija, ali sve što tražim od vas je da otvorite svoja srca i umove za ovu informaciju i prije nego što kažete da sam lud, pozivam vas da i sami istražite ovo o čemu pričam.

Dakle, mi znamo da je džamija El-Aksa pod opsadom mnogo godina. Palestinski narod ne zna za mir od kada je formirana cionistička tvorevina Izrael 1947. godine.

Mi smo vjerovali da je to bilo zbog toga što su oni muslimani i što Izrael hoće njihovu zemlju, izričito zemlju na kojoj je El-Aksa izgrađena.

TAČNO! ALI, ZNAMO LI ZAŠTO?

Da bi ovo saznali moramo se vratiti daleko u historiju i sastaviti zbunjujuće dijelove slagalice.

Strpati mjesece istraživanja u jedan e-mail je težak zadatak. Ali se nadam da ću podijeliti značajne činjenice u par kratkih odlomaka. I nadam se da ću obezbijediti hranu za misao koja stoji iza onog – “ZAŠTO?”.

Otkrili smo mnogo informacija koje će potvrditi tvrdnje koje slijede. Vratili smo se nazad u prošlost i naši pronalsci su poprilično crno-bijeli.

Kao naše referentne tačke u prvom redu smo koristili Kur’an, Bibliju, Hadis1 i dešavanja u svijetu danas.

Stoga, molim vas, pročitajte o sljedećim tačkama i otkrijte ispod zašto cionistička tvorevina Izrael hoće da uništi džamiju El-Aksa:

1) Preovladavjuće vjerovanje u vremenu i dokazi iz Kur’ana

2) Kakve to ima veze sa džamijom El-Aksa?

3) O čemu nas je islam upozorio i koje su razlike između Isaa, alejhi selam, i Dedždžala?

4) Gdje je lociran pravi hram?

5) Znaci dolaska Dedždžala u našem vremenu

ZAŠTO IZRAELCI ŽELE DA UNIŠTE DŽAMIJU EL-AKSA?
Ovih neloliko tačaka će sažeti ključnu misao koja će vam pomoći da shvatite šta se zaista dešava. Da bi to uradili, moramo se vratiti do porijekla starih sistema vjerovanja u tom regionu. Sve počinje odatle i zato je to imperativ da bi sagledali kompletnu sliku situacije.

PREOVLADAVJUĆE VJEROVANJE U VREMENU I DOKAZI IZ KUR’ANA
– Bilo je židova koji su vjerovali u jednog Boga – obožavajući ga ispravno.

Zatim, tu su židovi Aškenazi2. Prije judaizma (prije Mojsija), židovi u Jerusalemu su vjerovali u cionizam, tj. oni su vjerovali poput Aškenaza čiji misticizam je naglašavao magijska bajanja i formule (vradžbine, sihr). Oni su vjerovali u bogove i božice kao i u satanu. Ovu praksu su usvojili od starih Egipćana prije vremena Mojsija (Musaa, alejhi selam). Daljnja istraživanja ukazuju da su oni zapravo obožavali džinne.

Džinni mogu poprimiti tri oblika, kako nas islamski tekstovi obavještavaju: oblik pasa i zmija, ptica ili nečeg letećeg, i onoga što mijenja oblik (može zauzeti ljudski oblik itd.). Pogledajte slike antičkih bogova i vidjet ćete na šta mislim…Egipatski “bogovi” su bili u ovim oblicima…glava psa, ptice itd…isto je sa Anunaki bogovima u Perziji i bogovima obožavanim od strane Maja, Acteka, Inka i drugih drevnih civilizacija. Na drevnim slikama, crtežima itd., antički bogovi su slikani u plavoj boji.

Kur’an nam govori da su džinni stvoreni od bezdimnog plamena vatre – što znači od srži vatre. Zato, hajde zapalite plamen i videjet ćete da je srce vatre PLAVO. Džinni također žive hiljadama godina i putuju vrlo brzo (što objašnjava zašto sve drevne civilizacije imaju bogove koji izgledaju slično i makar je jedan od njih plav).

Kur’an nas upozorava da nikada ne uzimamo jevreje za svoje prijatelje. Allah nas je upozorio da će oni nastojati da unište islam. I to je ono što mi vidimo da se danas dešava.

Muslimani i kršćani čekaju drugi dolazak Isaa (Mesiha), alejhi selam. Također znamo da će se Dedždžal (lažni Mesih, Antihrist) pojaviti prije dolaska Isaa, alejhi selam. Također i jevreji vjeruju u “Drugi dolazak”. Oni se i pripremaju za to. Međutim, interesantno je da jevrejsko vjerovanje ne prihvata Isaa (Isusa), alejhi selam. Oni ga čak UOPŠTE ne priznaju kao Božijeg poslanika! Složili ste slagalicu! Ako oni ne vjeruju u Isusa i njegov povratak, a čekaju “Drugi dolazak”, pa koga to oni čekaju??

POSLANIK SULEJMAN (SOLOMON), ALEJHI SELAM, I TAJNE KOJE JE ZAKOPAO
Vratimo se u historiju… Sulejman, alejhi selam (ili kralj Solomon) je izgradio hram, takozvani SOLOMONOV HRAM.

Sulejmanova vladavina je bila drugačija od vladavine drugih Allahovih poslanika. Allah, subhanehu we te’ala, mu je dozvolio da vlada ljudskim rodom i rodom džinna.

Sulejman je dobio zadatak da širi Allahovu riječ, tj. vjerovanje i obožavanje samo Jednog Boga.

Sulejman je primjetio da grupa ljudi u zemlji još uvijek praktikuje magiju i okult. Naredio je svojim čuvarima da se kreću po zemlji i zaplijenu sve knjige, spise, ploče ili stranice na kojima su napisane bilo kakve instrukcije za magiju, okult ili vračanje, koji su učili ljude prizivanju duhova (džinna).

U islamu znamo da je prizivanje džinna (duhova) zabranjeno (haram). Kur’an nam govori da ljudi i džinni moraju koegzistirati u paralelnim dimenzijama, ali ne smiju komunicirati jedni sa drugima. Džinni su nevidljivi, oni mogu da vide nas, ali mi ne možemo da vidimo njih. Ne postoji nešto poput “dobar džin” ili „džin pomagač“, jer bilo koji džin koji komunicira sa ljudima se direktno protivi Allahovoj naredbi o zabrani kontakata između džinna i ljudi.

Postoji vjerovanje da su Sulejmanu, prema njegovoj naredbi, donijete sve knjige, koje je zakopao tamo gdje će po njegovom mišljenju biti najsigurnije, gdje ih niko neće ukrasti. Po ovom vjerovanju, Sulejman je ove knjige zakopao u temelje samog hrama, pod njegovim prijestoljem. Upozorio je čuvare hrama poznate po nazivu Vitezovi Solomonovog Hrama da čuvaju hram dan i noć. Vitezovi su poslije Sulejmanove smrti otkrili šta to čuvaju. Brzo su shvatili važnost ove informacije, prakse i magije koji su im bili na dohvat ruku. Ukrali su ih i počeli nanovo praktikovati vradžbine. Potpuno su se udaljili od vjere i od Boga i uronili su pod moć i uticaj Iblisa (Satane). Zbog prirode njihovih rituala, postali su najmoćniji i najbogatiji ljudi u zemlji. (Skorašnji intervjui sa članovima cionističkog kulta potvrđuju da Satana nagrađuje njegove sljedbenike sa velikim materijalnim bogatstvom ovoga svijeta, a oni za uzvrat rade šta god im on naredi: širenje korupcije, nevjerstva i razaranja na zemlji. Intervjui također govore da ih Satana ubjeđuje, preko njegovih visokih sveštenika i sveštenica, da je on ustvari sam Bog – samo je pogrešno shvaćen, op.autora).

Zatim, tokom godina, spisi su prokrijumčareni u Evropu, a Vitezovi Čuvari Hrama uzimaju ime “Slobodni zidari” (Free mason)! Sa ovom novom snagom, brzo šire ovo znanje cijelim svijetom putem tajnih društava (masona) – a sve sa istim ciljem: Da služe njihovog “boga” Satanu i da se pripreme za dolazak jednookog Dedždžala, koji je Satanin predstavnik na zemlji. Njihov znak je piramida na čijem vrhu je “svevideće” jedno oko. Molim vas, primjetite da su i drevni Egipćani imali „svevideće“ jedno oko koje su zvali Oko boga Ra i Oko Ozirisa. Zapamtite da je crna magija naučena od pagana iz drevnog Egipta. Podvucite paralelu!

Biti sa „svevidećim“ jednim okom je ono što oni obožavaju. A islam nas upozorava na to “biti sa jednim okom”.

Ne vjerujete mi? Pogledajte na pozadinu novčanice od jednog američkog dolara, „svevideće“ jedno oko je tu.

Simbolika Slobodnog zidarstva (masonstva) je svuda. Amerika je prva svjetska masonska država. Postoji puno istraživanja koja potvrđuju ovu tvrdnju, šokantni dokazi, intervjui, rodoslovlje i dr. Tajno znanje univerzuma, koje ovi iluminati društva tvrde da posjeduju, u stvari je praksa mračnih rituala okulta. To je “tajna” o kojoj oni stalno pričaju u “ovladavanju svojom budućnošću, bogaćenju traženjem od univerzuma da im podari bogatstvo itd… biti spiritualan, ne religiozan itd.” Ovo je direktno suprotno islamu gdje mi polažemo našu vjeru u Allaha i Njegovu opskrbu.

Ako masoni već imaju ovo ”tajno blago”, zašto onda sva koncentracija na uništenje džamije El-Aksa?

Pa, jednostavno rečeno, oni se spremaju za dolazak njihovog božanstva – Dedždžala.

Na šta nas je islam i naš poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, upozorio:

1) Pa mi u islamu znamo da je Dedždžal lažni Mesih (Mesija) – on će oponašati pravog Mesiha (Isaa, alejhi selam). Pravi Mesih Isa, alejhi selam, će se vratiti da bi vladao svijetom iz Jerusalema. Dakle, to je mjesto odakle će Dedždžal zavoditi ljude. Sveta Zemlja, Jerusalem.

2) Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, nas je obavijestio o dolasku Dedždžala, koji je bio živ još u njegovo vrijeme, a i dan danas je živ.3 Obaviješteni smo da će Dedždžal živjeti na Zemlji u vremenu od 40 dana (jedan dan kao godina, jedan dan kao mjesec, jedan dan kao nedelja i ostali dani kao obični dani). Proračunajte. Ovo dokazuje da je on živ hiljadama godina.

3) Svi Posanici su upozorili svoj narod na dolazak lažnog Mesiha.

4) Naš cijenjeni Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nas je obavijestio o izgledu Dedždžala, da je on jednook, i upozorio da Allah nije “jednook”. Dedždžal će imati natpis kafir na svom čelu. Allahov Poslanik, Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, nas je upozorio da svaki musliman koji čuje i vidi dolazak Dedždžala treba da se okrene od njega, da ne gleda u njegovom pravcu niti da ide za njim. Nemojte biti radoznali, kako je upozorio Vjerovjesnik, jer čak i najjači u imanu od nas može biti iskušan i pokleknuti pred Dedždžalom, jer je Dedždžal Majstor Obmane.

Evo i razlika između Mesiha Isaa, alejhisselama, i lažnog Mesije Dedždžala:

Isa (Isus Mesih, sin Merjeme), alejhi selam Dedždžal Prevarant
Istiniti Mesih Lažni Mesih – Antihrist
Alahov Poslanik Iblisov (Satanin) predstavnik
Dolazi da uspostavi vjeru i mir Dolazi da obmanjuje i proširi korupciju
Nikada neće tvrditi da je Bog Reći će da je on Mesih a zatim da je Bog
Imat će dva oka Imat će JEDNO OKO a drugo je zatvoreno i ispupčeno
Nije još na Zemlji. Njegov dolazak će biti predstavljen od strane Imama Mehdija Već je na zemlji. Bio je živ još za života Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Njegovo fizičko pojavljivanje pred svijetom prethodit će, prema vjerovanju cionista, padu (rušenju) džamije El-Aksa.
Postoji Postoji i priviđa se
Neće izvoditi čuda kada se vrati Izvodit će čuda da bi zavodio ljude
Sići će sa neba, za vrijeme sabaha (jutarnje) molitve, kod istočnog minareta džamije u Siriji. Njegove će se ruke odmarati na ramenima dva meleka (anđela). Kapljice mirisnog znoja padat će kao biseri sa njegovog čela Imat će riječ Kafir ispisanu na njegovom čelu, i u kojem god pravcu bude čitana ta riječ značit će isto – nevjernik. Svi muslimani će prepoznati tu riječ, bili pismeni li ne
Putovat će do Jerusalema sa Imamom Mehdijem Putovat će po cijelom svijetu. Ne može ući u Mekku i Medinu. Meleki koji čuvaju svete gradove će ga spriječiti da uđe u njih.
Ubit će Dedždžala i uspostaviti vladavinu Allahovog zakona na zemlji Topit će se kao so vidjevši Isaa, alejhi selam

Conisti smatraju da je zemlja između Nila i Eufrata njihova Obećana zemlja. Dedždžal je njihov kralj i u njihovom okultnom vjerovanju, oni moraju da nanovo sagrade njegov originalni hram da bi on zauzeo prijestolje, tj. da bi bio krunisan.

Gdje je ovaj cionistički hram?

Prema arheološkim i historijskim istraživanjima, cionisti vjeruju da originali ovog hrama leže ispod Solomonovog Hrama.

Evo zašto jevreji/cionisti hoće da unište džamiju El-Aksa! Po njihovom vjerovanju, oni moraju da ponovo uspostave Hram koji je pod njom! I to je vrlo logično. Dedždžal je po svojoj prirodi zao, tako da ne može da uđe u bilo koje sveto mjesto. Jedino mjesto gdje on može ući i odatle vladati je njegov hram, koji dolikuje njegovoj zloj naravi.

Ovo objašnjava zašto je američka vlada tako dobar prijatelj sa cionističkim tvorevinom Izraelom. Oni imaju isti cilj i isto vjerovanje. Oni rade za silu mnogo veću i mnogo zlokobniju i mnogo više obmanjivačku nego što ja i vi možemo zamisliti. Eto zašto je njihova vanjska politika proizraelska i zašto oni dozvoljavaju da Palestina bude napadana iznova i iznova. Oni moraju da unište El-Aksa. Zato i prikazuju Arape i muslimane kao teroriste.

Muslimani! Muslimani razumiju važnost džamije El-Aksa, to je prva kibla muslimana i treća sveta džamija u islamu, poslije Mesdžidul-Harama u Mekki i Poslanikove džamije u Medini. Stoga je muslimanski narod Palestine najveći problem cionista. A Dedždžalovi učenici to dobro znaju.

Cionisti vjeruju da je jedan od zadnjih znakova prije dolaska Dedždžala, i nagovještaj kraja vremena (svijeta) – PAD (RUŠENJE) DŽAMIJE EL-AKSA.

I TO SE DEŠAVA DOK VI OVO ČITATE!

Neka nas Allah sačuva od zla Dedždžala i sljedbenika Satane (Iblisa)! Neka svjetlost islama sija više nego ikada!

Upozorite svakoga koga poznajete: Dokazi širom svijeta od vodećih iluminatskih (satanističkih) umjetnika koji otvoreno pokazuju svoju pripadnost kultu Satane, pa do pukotina na stubovima džamije El-Aksa, pokazuju da je kraj blizu, a Allah najbolje zna! Allah je Najveći!

Učenje sure Kehf štiti od Dedždžalove obmane. Hadis od Ebu Derdaa, radijAllahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko nauči prvih deset ajeta sure El-Kehf bit će sačuvan od Dedždžalove kušnje.” U drugom rivajetu stoji: “deset zadnjih ajeta”. (Hadis bilježi Muslim i hadis je sahih, vjerodostojan)

Allah zna najbolje, i neka nas Allah sačuva…

Izvor: Prisoner Of Joy
Prijevod i obrada: Put vjernika (članak je prvi put objavljen juna mjeseca 2010. godine)

Slični članak: Svetoj džamiji El-Aksa prijeti uništenje

Fusnote:

1. Hadis – izreke Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem

2. Aškenazi – srednjovjekovni aškenazi su bili donekle sekularni, njihov misticizam je naglašavao magijska bajanja (vradžbine, sihr). Današnji aškenazi čine oko 80 procenata jevrejske populacije i oni su većina među jevrejima u Americi. U Izraelu oni predstavljaju političko i ekonomsko vođstvo. Korijeni cionizma vežu se za Aškenaze.

3. Muslim bilježi od Amir ibn Šerahil eš Šabija – Ša’ab ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs – sestru Dahhak ibn Kajsa – koja je bila od prvih muhadžira, i rekao joj: Ispričaj mi hadis koji si čula od Resulullaha, sallallahu alejhi we sellem, i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Resulullaha, sallallahu alejhi we sellem. Ako hoćeš učiniću to – reče. Naravno, ispričaj mi. Ispričala je priču o rastanku sa svojim mužem, o boravku kod Ibn Um Mektuma a potom je rekla: Kad mi je istekao iddet čula sam Poslanikovog glasnika kako poziva: Okupite se na zajedničkom namazu! Otišla sam u mesdžid, klanjala sa Resulullahom, sallallahu alejhi we sellem, u safu žena neposredno iza leđa muškaraca. Kad je Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, završio namaz sjeo je na mimber i smiješeći se reče: “Neka svako ostane na mjestu gdje je klanjao. Znate li zašto sam vas okupio? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, rekoše. Tako mi Allaha nisam vas sakupio ni da vas obradujem ni da vas prepadnem. Okupio sam vas jer je Temim ed Dari bio kršćanin pa je dao prisegu (bej’at) i postao musliman. Ispričao mi je potpuno isto ono što sam vam kazao o Dedždžalu. Pričao mi je da se ukrcao na brod sa trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzame. Valovi su se poigravali sa njima mjesec dana, potom su pristali na jednom ostrvu pred zalazak sunca, tu ih dočeka zvijer. Od gustine njene dlake se nije znalo gdje joj je glava a gdje stražnji dio. Rekoše joj: – Teško tebi! Šta si ti ?!
– Ja sam Džessasa.
– A šta je to Džessasa?
– Narode, idite do one kuće u njoj je čovjek koji vam silno želi reći vijesti.
Kad nam je rekla čovjek otišli smo od nje misleći kako je ona šejtan. Požurili smo u kuću. U kojoj zatekosmo najvećeg čovjeka na svijetu, okovanog u lance, zavezanih ruku na vratu. Između stopala i koljena mu je bilo željezo. Rekli smo mu:
– Teško tebi! Šta si ti?!
– Možete saznati o meni, ali kažite vi meni ko ste vi?
– Mi smo Arapi, ukrcali smo se na lađu, iznenadilo nas je uzburkano more, valovi se igraše sa nama mjesec dana, pristadosmo na ovom ostrvu, dočeka nas dlakava zvijer kojoj se ne zna gdje joj je glava a gdje rep. Rekosmo joj: Teško tebi!Šta si ti? Džasasa, reče. Upitasmo a šta je to Džasasa? Idite onom čovjeku u onoj kući on vas silno očekuje.požurili smo tebi, nismo sigurni da ono nije bio šejtan.
– Obavjestite me o palmoviku?
– O čemu se ti raspituješ?
– Pitam vas za palme,da li imaju plodove?
– Da.
– Još malo pa neće imati plodova. Kažite mi o jezeru Taberijje?
– Štate o njemu zanima?
– Ima li u njemu vode?
– Mnogo je vode u njemu.
– Još malo pa će presušiti. Recite mi o izvoru Zuger.
– Šta te o njemu zanima?
– Ima li vode na izvoru? Navodnjavaju li se biljke izvorskom vodom?
– Da, ima mnogo vode i navodnjavaju njome biljke.
– Kažite mi o Poslaniku nepismenih, šta radi?
– Pojavio se u Mekki, došao u Medinu.
– Jesu li se Arapi borili protiv njega?
– Jesu.
– I šta je uradio sa njima.
– Pobjedio ih je i pokorni su mu.
– I tako je bilo, znači.
– Da.
– To je sigurno dobro za njih. Neka ga slijede. Reći ću vam o sebi: Doista sam ja Mesih, još malo pa će mi se dozvoliti da izađem pa ću se pojaviti. Ići ću zemljom. Neće ostati nijedno selo a da ne stignem u njega za četrdeset noći osim u Mekku i Tajjibu. One su za mene zabranjene. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekat će me melek sa oštrom sabljom i otjerati. Na svakom prilazu će stajati meleki koji će ih čuvati.”
Fatima kaže: Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, je rekao udarajući vrhom štapa: Ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba – odnosno Medina. Zar vam nisam ovo već ispričao? Jesi, rekoše ljudi. Doista me iznenadilo kazivanje Temimovo koje je identično onome što sam vam govorio o Dedždžalu, Mekki i Medini. Nije li on u morima Šama ili Jemena, ne nego iz pravca istoka, iz pravca istoka, iz pravca istoka (pokazivao je rukom na istok).
Fatima reče: Ovo sam zapamtila od Resulullaha, sallallahu alejhi we sellem.
Ibn Hadžer kaže: Nekima se čini da je hadis Fatime bint Kajs garib – usamljen, a nije tako. Pored Fatime bint Kajs prenose ga još i Ebu Hurejre, Aiša i Džabir r.a.

Put vjernika


Preporuči tekst

Related Post