Brak Serijat

Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. Da li je moj brak šerijatski valjan?

2201 0
Preporuči tekst

Razlika između sklapanja braka i razvoda, a tiče se hajza

Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. Da li je moj brak šerijatski valjan?

Odgovor: Da, tvoj brak je šerijatski ispravan, imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. (Vidi: El-Bekare, 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda.

Naime, razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). Kada je Poslanik, s.a.v.s, čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu, naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati, i da je tek u drugom periodu čistoće pusti, ako hoće. (Vidi: Sahiu-l-Buhari, ”Kitabut-talak”, br. 5252)

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić , dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH

Novi horizonti


Preporuči tekst

Related Post