Ummet Ljudi

Hadis: “Doći će vrijeme…” I zaista, došlo je!

3514 0
Preporuči tekst

I vala baš, došlo je!

Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te.

Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo!

Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar!

Sunnet je za njih bid'at, dok je bid'at za njih sunnet.

Onaj koji dobro među njima naređuje je sumnjiv,

fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen!

Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako što prozbore, koji će ih eksploatirati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima!”

(Džami'ul-Ehadis, Sujuti, br.31621.)


Preporuči tekst

Related Post