Ummet Propast

Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast

1570 0
Preporuči tekst

Ima li i jedna stvar u ovome hadisu a da se vec nije pojavila kod muslimana?

Enes, radijallahu anhu,

prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

 “Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:

– kada se među njima proširi proklinjanje (kletva),

– počnu piti alkohol,

– oblačiti svilu,

– počnu slušati pjevačice,

– kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama.

( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm)

novihorizonti.ba


Preporuči tekst

Related Post