Grjesnik Nepokornost

Poučna priča: ‘Grješnik sam, a Allah mi ne uskraćuje ništa…’

1476 0
Preporuči tekst

Zašto grješnicima Allah ništa ne uskraćuje?

Neki čovjek je kazao Hasanu El Basriju:

 “Zaista sam ja grješnik i nepokoran sam Allahu,

i pored toga,

Allah mi ne uskraćuje ništa.”

– Hasan ga upita: “Klanjaš li noćni namaz?”

– Reče: “Ne.”

– Hasan reče:

 “Zar ti je malo to što ti je Allah uskratio noćni namaz?”

Klanjaj noćni namaz,

pa makar 2 rekata kad se vratiš kući sa jacije namaza


Preporuči tekst

Related Post