ADEBAYOR: RAZLOZI ZAŠTO SAM PREŠAO NA ISLAM

5605 0
Preporuči tekst

Adebayor je lično napisao i objavio “13 razloga zašto sam prešao na islam”, a njegovo prihvatanje islama je popraćeno i video snimkom

Ovaj Adebayorov tekst je vrlo interesantan i iz njega svi možemo ponešto naučiti. On ističe da je Isus/Isa, a. s., kao i drugi Božiji poslanici, bio poslanik i musliman, a da muslimani vole Isaa i bolje ga slijede od samih kršćana. Pa, evo tih 13 opravdanih razloga za njegovo prihvatanje islama:
1. Isus/Isa, a. s., nas je učio da je samo Jedan Bog i da samo Jedinog Boga treba obožavati: “Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je Jedan!” (Ponovljeni zakon, 6:4) “Isus odgovori: ‘Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je Jedini.’”(Evanđelje po Marku, 12:29) Muslimani također vjeruju u ovo, što je rečeno u kur’anskom ajetu: “O Sljedbenici Knjige! U vjeri svojoj ne pretjerujte, a o Allahu samo Istinu govorite! Doista je Mesih Isa, sin Merjemin, samo Allahov poslanik i Riječ Njegova! On je tu Riječ Merjemi predao, i život Isaau dao; i Duh od Njega. Pa u Allaha i Njegove poslanike vjerujte! I ne govorite: ‘Trojica su!’ Prestanite, bolje vam je! Samo je Allah Bog jedini – hvaljen neka je On! Zar On da dijete imadne?! Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji, a Allah je dovoljan kao zaštitnik.” (En-Nisa’, 171)

2. Isus/Isa, a. s., nije jeo svinjetinu, kao što je rečeno u Bibliji: “A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa – za vas je nečista.” (Levitski zakonik 11:7) Muslimanima je to rečeno u kur’anskom ajetu: “Reci: ‘Ja u ovome što mi se objavljuje ne nalazim da je zabranjeno jesti bilo šta drugo osim strvi i lešine, ili krvi koja šiklja, ili svinjskoga mesa, – to je doista ogavno i griješno – ili ono što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne Allahovo ime!’” (El-En’am, 145)

3. Isus/Isa, a. s., se pozdravljao sa riječima: “Es-selamu alejkum!” (Neka je mir s vama): “Isus im stoga ponovno reče: ‘Mir vama! Kao što mene posla Bog i ja šaljem vas.’” (Evanđelje po Ivanu, 20:21) Muslimani također jedni druge pozdravljaju na ovaj način.

4. Isus/Isa, a. s., je uvijek govorio: “Ako Bog da (inša-Allah).” Muslimani također ovo govore prije nego bilo šta urade, kao što je rečeno u kur’anskim ajetima: “Nikako za bilo šta ne reci: ‘Uradiću to sigurno sutra!’ – ne dodavši: ‘Ako Bog da!’ A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: ‘Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga!’” (El-Kehf, 23-24)

5. Isus/Isa, a. s., je prao svoje lice, ruke i noge prije nego što se molio. Muslimani rade isto (abdeste).

6. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su se molili glavom spuštenom na tlo: “I ode malo dalje, pade ničice moleći: ‘Bože moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.’” (Evanđelje po Mateju, 6:39) Muslimanima je to naređeno kur’anskim ajetom: “O Merjema! Ponizna budi Gospodaru svome i padaj licem na tle i namaz klanjaj s onima koji klanjaju!” (Ali ‘Imran, 43)

7. Isus/Isa, a. s., je nosio bradu, što je za muslimane muškarce sunnet.

8. Isus/Isa, a. s., je slijedio zakon i poštovao je sve poslanike: “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.” (Evanđelje po Mateju, 5:17) Muslimanima je to rečeno u kur’anskim ajetima: “Ti reci: ‘Mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u ono što je nama objavljeno, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je objavljeno Musau, i Isau, i vjerovjesnicima od njihova Gospodara. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo.’” (Ali ‘Imran, 84) “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove poslanike! Mi ne izdvajamo nijednog od Njegovih poslanika! I vjernici govore: ‘Čujemo i pokoravamo se, oprosti nam, o Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti.’” (El-Bekare, 285)

9. Isusova/Isaova majka Merjem se oblačila skromno, potpuno pokrivajući svoje tijelo i nosila je mahramu (hidžab), kao što je rečeno: “Isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom.” (Prva poslanica po Timoteju, 2:9) “Kad Rebeka, podigavši svoje oči, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: ‘Tko je onaj čovjek što poljem ide nama ususret?’ A sluga odgovori: ‘Ono je moj gospodar.’ Na to ona uze koprenu te se pokri.” (Knjiga postanka 24:64-65) “Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.” (Prva poslanica Korinčanima, 11:6) Muslimanke se oblače skromno, kao što im je to naređeno u kur’anskom ajetu: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika – neka spuste haljine svoje niza se. Tako će najlakše biti prepoznate pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59)

10. Isus/Isa, a. s., i drugi poslanici u Bibliji su postili do 40 dana: ”Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza – Deset zapovijedi.” (Knjiga izlaska, 34:28) “U te dane ja, Daniel, žalovao sam tri sedmice: nisam jeo tečnih jela; meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođoše te tri sedmice. Dvadeset i četvrtoga dana prvog mjeseca bijah na obali velike rijeke Tigrisa; podigoh oči da vidim, i gle: Čovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva.” (Daniel, 10:2-6)”Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božije gore Horeba.” (Evanđelje po Mateju, 4:2) “I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.” (Prva knjiga o kraljevima, 19:8) Muslimanima je obavezan post tokom mjeseca ramazana: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekare, 183) A poste i šest dana (poslije ramazana) kako bi povećali svoju nagradu.

11. Isus/Isa, a. s., nas je učio da kažemo kada ulazimo u kuću ‘Mir kući ovoj’: “U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’, i da također pozdravimo ukućane sa riječima: ‘Mir neka je na vas!’” (Evanđenje po Luki, 10:5) Muslimani tačno rade ono što je Isus/Isa radio i podučavao. Kada ulazimo u naše kuće i kuće drugih, mi kažemo bismillah, a također se pozdravimo sa es-selamu alejkum/neka je mir na vas, kao što je rečeno u kur’anskom ajetu: “A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim! Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili!” (En-Nur, 61)

12. Isus/Isa, a.s., je obrezan. Obrezivanje je prva od pet fitri u islamu, tako da se od muslimana muškaraca zahtijeva obrezivanje. U Bibliji se kaže: “Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.” (Evanđelje po Luki, 2:21) Isusu je bilo osam dana kada je obrezan. U Tori Allah/Bog kaže poslaniku Ibrahimu, a. s., da je to ‘trajni savez’: “Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj savez na vašem tijelu ostati vječnim savezom.” (Knjiga postanka, 17:13) Poslanik Muhammed, s.a.v.s., kaže:“Poslanik Ibrahim je sam sebe obrezao kada je imao osamdeset godina.” (Buhari, Muslim i Ahmed)

13. Isus/Isa, a. s., je govorio aramejski i zvao je Bog/Elah, što se isto izgovara kao Allah. Aramejski jezik je drevni, biblijski jezik. On je jedan od semitskih jezika među kojima su hebrejski, arapski, etiopijski i drevni asirski i vavilonski jezik akkadian.

Aramejsko Elah i arapsko Allah su isto. Aramejsko Elah je izvedeno od arapskog Allah i znači BOG. Allah na arapskom također znači BOG, Uzvišeni i Svemogući BOG. Možete lagano uočiti sličnost u njihovom izgovoru i zaključiti da je Isusov Bog također Bog muslimana, Bog cijelog čovječanstva i svega što postoji.
Sada mi recite ko je pravi sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.? Očigledno muslimani. Sada vjerujem da sam istinski sljedbenik Isusa/Isaa, a. s.

Emmanuel Adebayor

Priredio Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, 29.01.2016. god.

Akos.ba


Preporuči tekst

Related Post