Uragan Kuran

Dokaz iz Kur'ana da će ih Allah kazniti:

12340 0
Preporuči tekst

Allahu ekber. Ovo je opomena onima koji vjeruju:

Ovo je par ajeta koji govore o prirodnim pojavama koje će se dešavati sve do Sudnjeg dana.

Možda i ovaj nedavni uragan u Americi potpada pod ovaj ajet gdje Allah govori o kazni kroz vjetrove. Allah najbolje zna.

“Vjetar koji vam bolnu patnju nosi, koji, odredbom Gospodara svoga, sve ruši”. (Al-Ahqaf: 24-25)

„Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili.

Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i strašno”. (Hud, 102.)

Molim uzvisenog Allaha da sacuva nasu bracu i sestre ma gde bili. Amin

IslamLive


Preporuči tekst

Related Post