Porodicni Budzet

Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

2609 0
Preporuči tekst

Znate li da uzrok NE dolaska Allahovog bereketa može biti upravo ovo:

Oslanjanjem na Allaha:

Onaj ko se iskreno osloni na Allaha, On će se pobrinuti za njegovo izdržavanje. Oslanjanje isključuje strah koji je itekako prisutan u svakodnevnom životu velikog broja Bošnjaka. Poslanik s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „ Kada biste se vi iskreno oslonili na Allaha, On bi vas opskrbio kao što opskrbljava ptice; osvanu gladne a zanoće site.“Kao komentar ovog hadisa spominju se riječi čuvenog Ebu Hazima kome je neko rekao: „Pšenica je poskupila, šta ćemo sad?„ A on je smireno odgovorio: „Kada bi jedno zrno koštalo miskal zlata (100 KM), ja se opet ne bih i moj odnos prema Allahu se nimalo ne bi promijenio. Na nama je da Ga obožavamo kako nam je naredio, a na Njemu je da nas opskrbi kako nam je obećao.“

Divne li su Ebu Hamzine riječi. One nam objašnjavaju suštinu vjerovanja u Allahovo opskrbljivanje. Ono što ljude danas, između ostalog, čini psihički neuravnoteženim, jeste strah od neimaštine.

Traženjem oprosta:

Onome ko svoj jezik uposli traženjem oprosta za male i velike grijehe, Allah će se pobrinuti za njegovu opskrbu. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: „Ko čini istigfar, Allah će mu iz svake teškoće dati izlaz, od svake brige spas i opskrbiće ga odakle se i ne nada.“ Koliko naših biznismena čini istigfar i ujutro moli Allaha za nafaku? Traženjem oprosta čovjek priznaje svoje grijehe i traži utočište kod Onoga Koji mu može oprostiti i Koji će ga bez računa opskrbiti. Traženjem oprosta čovjek priznaje Allahovu veličinu i svjedoči Njegovo jedinstvo.

Dobročinstvom prema  roditeljima i održavanjem rodbinskih veza:

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Koga veseli da mu Allah život produži i da mu nafaku poveća neka čini dobročinstvo svojim roditeljima i neka uspostavlja rodbinske veze .“ (Ahmed)

Ashabi su govorili: „Ne činiti dovu svojim roditeljima znači biti osuđen na težak život.“

Svakodnevno se žalimo kako je život težak i mukotrpan. Finansijska kriza  i ekonomski kolaps su dvije najčešće izgovarane riječi u našim medijima i na našim sijelima.

Jesmo li ikad razmišljali da upravo zapostavljanje rodbine može biti uzrok takvom stanju? Razmišlja li iko o tome da uzrok nedolaska Allahove milosti i bereketa može biti upravo kidanje rodbinskih veza?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je sjedio u društvu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: „Allahova milost ne silazi na zajednicu u kojoj ima osoba koja kida rodbinske veze.“

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Uspostavljanje rodbinskih veza povećava bereket i produžava život.“ Onaj ko je probao preporučani recept spomenutog hadisa kazat će vam kako mu se bereket u imetku i porodici povećao onog momenta kada je počeo posvećivati veću pažnju svojoj rodbini.

I ne samo da je osjetio  bereket  već je osjetio svu slast i idilu lijepog porodičnog života. Održavanje rodbinskih  veza produžava život. Tumačeći ovaj dio hadisa islamski učenjaci su rekli da se on ima doslovno shvatiti. Uzvišeni Allah čovjeku koji pazi  na svoju rodbinu produži život.

Zbog toga, ko hoće bereket  u životu, ko hoće ljepši porodični život, ko hoće  bereket u imetku, poslu i djeci, neka čini dobročinstvo svojim roditeljima i neka posjećuje svoju rodbinu. Nafaka i bereket su tu oko nas, kod naših najbližih.

Iz knjige: ”Mehlem za sreću i nafaku”

Autor: Fadil Lutvić


Preporuči tekst

Related Post