Dova Kabur

Najvjerodostojnija dova za spas u kaburu.

3827 0
Preporuči tekst

Učimo ovu dovu kako bismo bili spašeni u kaburu

A kazne i iskusenja ce u kaburu sigurno biti. Zato ucite ovu kratku dovu

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada neko od vas bude na tešehudu (zadnjem sjedenju u namazu) neka traži utočište kod Allaha od četvero: Gospodaru utječem ti se od džehennemske vatre, od kaburskog azaba, od iskušenja života i smrti i od zla i smutnje mesiha Dedžala.’’

(Allahumme inni e’uzu bike min’azabi-l-kabri ve min’azabi džehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min šerri fitneti-l-mesihi-d-dedžali) (Buharija i Muslim)

Nu-m


Preporuči tekst

Related Post