Ateista Bog

Slažem se u jednom sa ateistima kada kažu Nema Boga!

1795 0
Preporuči tekst

Ima li šta gore nego kad čovjek kaže: Nema Boga!

Na vrh mi je glave ateista i povampirenog, nadirućeg ateizma…

Ima li šta gore nego kad čovjek kaže-NEMA BOGA!!

Ne vjeruju u Allaha, jer Ga, kako kažu, nisu vidjeli.

Ali, zato obavezno vjeruju u ljubav, iako je nisu vidjeli, vjeruju u pamet, iako je nisu vidjeli…

Razlog njihova vjerovanja u pomenuto jesu produkti ljubavi, pameti…koji su svuda vidljivi.

Pa, zar Allahovi produkti nisu svuda oko nas, što nas nedvojbeno i nedvosmisleno upućuje ka Njemu i vjeri u Njega??!

Smjena dana i noći, stvaranje nebesa i Zemlje, mora i okeani, nebeska tijela, stvaranje čovjeka, kompletan svemir…samo su neki od Allahovih produkata koje stalno gledamo, o kojima slušamo, pa opet ne vjerujemo

Uzvišen je Allah…oni bi da Ga vide, a u Sunce ne mogu gledati bez naočala, a i sa tim pomagalom pogled je opet nemoćan i kratak!

Kako, onda, Allaha da vide Koji je svjetlo nebesa i Zemlje?

Oni bi Allaha da pojme, a ne mogu pojmiti običnu Pitagorinu teoremu, kod ogromne većine pamet tu staje i prestaje.

Kako Allaha da pojme, a On je stvoritelj svemira fantastičnog?!

Fascinantno je kako vjernikovo srce obuhvati i pojmi Velikog Allaha!

Ipak…slažem se ateistima u jednom, kada kažu-NEMA BOGA, i mi isto kažemo, samo što se, nakon toga, ateisti tu zaustavljaju, a mi obavezno dodajemo-SEM ALLAHA!!

Prof. Sanin Musa


Preporuči tekst

Related Post

Fahrudin Muminovic

Ko je Fahrudin Muminović?

Posted by - 19/01/2019 0
Preporuči tekstFahrudin nam je rana do kijametskog dana, slika našeg komšiluka Fahrudin Muminović je dječak koji je preživio strijeljanje u…