Sejtanova Hutba

Zar i šejtan ima svoju hutbu?

2376 0
Preporuči tekst

Šejtanova hutba

1. Koja je to šejtanova hutba, kada će se desiti i koji ajet upućuje na to? – Šejtanova hutba sadržana je u 22. ajetu sure Ibrahim, u kojoj Allah Uzvišeni kaže: “I kada sve bude riješeno, šejtan će reći: ‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakvog dokaza nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe; niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni.

Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.’ “Iblis, Allah ga prokleo, govorit će svojim sljedbenicima nakon što Allah Uzvišeni presudi Svojim robovima, tj. nakon što vjernike uvede u džennetske bašče, a nevjernike u ponore Pakla, tada će im se obratiti navedenim riječima dodajući na njihovu tugu, žalost i obmanu još tuge, žalosti i obmane.

2. Kur’an plemeniti spominje sina vjernika čiji je otac bio nevjernik, sina nevjernika čiji je otac bio vjernik, čovjeka nevjernika čija je supruga bila vjernica i čovjeka vjernika čija je supruga bila nevjernica. Ko su oni?

– Sin vjernik je Ibrahim, alejhis-selam, a njegov otac Azer bio je nevjernik.

– Sin nevjernik je sin Nuha, alejhis-selam, a otac vjernik je Nuh, alejhis-selam.

– Čovjek nevjernik je faraon, a njegova supruga je vjernica koja se zvala Asija.

– Čovjek vjernik je Lut, alejhis-selam, a njegova supruga je bila nevjernica.

3. U kojoj suri je spomenut opis abdesta­?

– Opis abdesta spomenut je u tzv. Ajetu abdesta, tj. u 6. ajetu sure El-Maide koji glasi: “O vjernici, kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a glave svoje potarite – i noge svoje do iza članaka…”

4. Koji je to ajet u Kur’anu u kojem se izraz “fihi” (فيه) navodi dva puta uzastopno a da ih ne razdvaja ni riječ niti čestica?

– To je 108. ajet iz sure Et-Tevbe koji glasi:

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

“Ti u njoj nemoj nikada na namaz stati! Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni u strahu od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj na namaz staješ. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste.”

5. Koji je propis učenja Kur’ana po tedžvidu?

Da se čovjek stručno poduči tedžvidu to je fard kifaje, tj. obaveza za dovoljnu skupinu ljudi koja ako se obrazuje, spada obaveza sa ostalih muslimana.

Međutim, učenje po tedžvidu je fard ajn, tj. obaveza za svakog muslimana i muslimanku, a jedan od dokaza za to su riječi Allaha Uzvišenog: “I izgovaraj Kur’an pažljivo” (po tertilu).

(El-Muzemmil, 4)

Jer, takvo učenje će pomoći da se razumije Kur’an i da se shvati, što i jeste primarno, da bi se nakon toga postupalo po njemu.

Priredio: Nermin Avdić


Preporuči tekst

Related Post