Patke Kuran

SubhanAllah: Pogledajte kako patke reaguju dok brat uči Kur'an ( Video)

12854 0
Preporuči tekst

Reakcija patki na učenje Kur'ana

Dok brat uči Kur'an, dolaze k njemu kao da slušaju i razumiju Kur'an,

čim brat počne pričati engleski one se udaljavaju.

Još jedan od dokaza da uzvišena Allahova Knjiga ima uticaja i na životinje.

Video:

Obrada:

www.balkanis.com


Preporuči tekst

Related Post