Predznak Sudnjeg Dana

Nagovještaji Poslanika s.a.w.s.: Jedan od predznaka Sudnjeg dana je i rat (borba) sa Turcima

15239 0
Preporuči tekst

Šta podrazumijeva eventualni rat protiv Turske?

Imali smo priliku da iz već obrađenih poglavlja saznamo da su među znakovima Smaka svijeta ratovi i bitke u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazivao, a koje će se dogoditi između muslimana i Turaka. Bitka se odigrala tokom vremena ashaba, na početku Emevijskog hilafeta, kad oni pobjeđuju Turke i uzimaju ih kao plijen za sebe.

Prenosi se od Ebu Hurejra da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Smak svijeta neće nastupiti sve dok se ne budete borili protiv Turaka, koji će imati male oči, crveno lice, pljosnat nos i pljosnato lice poput kovanog štita. Smak svijeta neće nastupiti sve dok se ne budete borili protiv naroda čije će papuče biti napravljene od dlaka.“(Buhari, Muslim) (od životinjske kože koja nije štavljena tako da će imati dlake na sebi).

Narod na koji se odnosi ovaj hadis, Allah najbolje zna, jesu mongolski Tatari, koji su izvršili invaziju na muslimansku zemlju 656./1258. i prolili mnogo krvi, ali su oni na posljetku prigrlili islam.

Izvor: محمد بن عبدالرحمن العريفي – نهاية العالم

Obrada: Almir Kusur, za portal www.religis.com


Preporuči tekst

Related Post