Zvijezda Padalica

Zašto je ‘zvijezda padalica’ negativan pojam u islamu?

2609 0
Preporuči tekst

Šta u suštini znači kada vidimo “zvijezdu padalicu”?

Pitanje: Selam! Pročitala sam u jednom tekstu da zvijezda padalica pogađa džine koji prisluškuju (što razumijem) i da je negativan pojam u islamu. Možete li mi objasniti zašto je zvijezda padalica negativan pojam u islamu?

Odgovor: Prije odgovora na ovo pitanje treba kazati da se upotrebom samo riječi “selam” ne postiže potpun pozdrav, odnosno to je nepotpun pozdrav, jer kao takav nije prenesen od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Najmanje što treba kazati jeste “es-selamu alejkum” ili “selamun alejkum”, ali je s određenim članom bolje (tj. es-selamu alejkum). Imam Adevi kaže: “I nije dovoljno kazati samo ‘es-selam’, ni pri nazivanju ni pri uzvraćanju na pozdrav.” (Hašijetul-Adevi, 2/618) Neki islamski učenjaci su, ipak, dozvolili pozdrav riječju “selam”, međutim, preče je i bolje upotpuniti islamski pozrav.

Uzvišeni Allah, iz Svoje velike mudrosti, stvorio je zvijezde koje sprečavaju šejtane da prisluškuju vijesti s nebesa, što je jedna od tri uloge zvijezda. Druga uloga jeste da ukrase nebo i treća da budu vodilje ljudima na kopnu i moru kao i vodilje u računanju vremena. Uzvišeni kaže: “Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili i učinili smo ih za gađanje šejtana.” (El-Mulk, 5) Šejtani nastoje doznati nešto od nebeskih vijesti pa se penju jedan na drugoga u daleke visine. Međutim, šejtani ne bivaju gađani izravno sa zvijezdama, već plamenom iz zvijezda.

Dakle, ne postoje posebne zvijezde koje padaju s nebesa i gađaju šejtane, već bivaju gađani plamenom iz svih zvijezda općenito. (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 18/202, Tefsirul-Kur’anil-azim, 4/423, i Mehasinut-te’vil, 9/192) Svevišnji Stvoritelj kaže: “A onoga koji šta ugrabi – stigne plamen svijetleći.” (Es-Saffat, 10) Što se tiče konstatacije da je zvijezda “padalica” negativan pojam u islamu, to mi nije poznato niti sam ikada čuo za takvo nešto, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: dr. Safet Kuduzović


Preporuči tekst

Related Post

Ko su četničke vođe u BiH ???

Posted by - 14/03/2019 0
Preporuči tekstSvi čekaju konkretan potez Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ravnogorski pokret Višegrad prekjučer je u tom gradu organizirao parastos i…