PROČITAJTE ČETIRI SAVJETA ZA SNAHE KAKO DA RIJEŠE PROBLEME SA SVEKRVOM

1448 0
Preporuči tekst

Često slušamo o problemima između snaha i svekrva …

Četiri savjeta snahama kako da riješe probleme sa svekrvom
Postoji veliki broj faktora koji doprinose zategnutih odnosima koje snahe imaju sa svekrvama, neki od njih su:

Nedostatak poštovanja: Poštovanje jednih prema drugima je dobra osobina, koja kad god da se praktikuje među ljudima onda će ih ljubav i harmonija okruživati. Islam je naredio mlađima da pokazuju poštovanje prema starijima, i na taj način pokazivanje poštovanja prema svekrvi je imperativ. To je ne samo zbog činjenice da je starija, već također ona je razlog što je snahin suprug prisutan na ovom svijetu, ona je ta koja ga je rodila.
Snaha mora shvatiti da će i ona na kraju postati majka, i ako bude imala sina i on će se na kraju oženiti i ona će postati svekrva koja će žudjeti sa poštovanjem svoje snahe. Amr ibn Šuajb prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mladima, i koji ne poštuje naše starije.

Pokazivanje neprijateljstva: Postoji još jedan tip snaha koje se od prvog dana prema svojoj svekrvi ponašaju kao da joj je najgori neprijatelj. To može biti zbog pogrešnog načina odrastanja snahe, ili zbog upozoravanja njene majke, društva ili medija u vezi njene svekrve prije nego što se udala.
Na osnovu toga, supruga ulaže maksimalne napore da njen suprug zamrzi svoju majku, braću i sestre, ona može čak i izmišljati događaje koji se nikada nisu ni dogodili, ili da preuveličavati ono što se dogodilo, ona često lažno optužuje svoju svekrvu, kao i djeverove i zaove, sve dok ne uspije da napuste svekrvinu kući i da živi sama sa suprugom.
Takav život je otrovan, život ispunjen velikim brojem problema. Haris ibn Vehb prenosi: Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Vatre? Surovi, uobraženi i oholi.

Suprug se vraća kući i zatiče svoju zlu suprugu kako plače, pita je šta je u pitanju ali ona samo nastavlja da plače kako bi postigla što bolji učinak. Suprug insistira da sazna šta je u pitanju, i kada supruga konačno odgovori, sa glasom punim nepoštovanja: “Biraj između mene ili svoje majke u ovoj kući!” Suprug želi da zna u čemu je problem: “Šta se dogodilo?”, pita on, ali ona opet počinje plakati, pa suprug opet pita: “Molim te, objasni mi šta se dogodilo”. Konačno, ona kaže: “Tvoja majka je loše pričala o meni, onda su se tvoje sestre okupile oko mene i vrijeđale me”. Zbog toga što mu je to rekla on je bijesan i umjesto da provjeri da li su riječi njegove supruge tačne, on ljutit odlazi i viče na svoju majku i sestre, zaboravljajući stepen majke, i da je Allah povukao paralelu između poštovanja prema njoj sa islamskim monoteizmom kada je rekao: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.(El-Isra, 23)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja i srdžba Gospodara je u srdžbi roditelja.

Prekidanje veza: Pojedine snahe prekidaju odnose sa svekrvama i nikada ih ne posjećuju niti imaju bilo kakve veze sa njima. Takve snahe uništavaju svoj odnos sa svojim svekrvama. Njihove svekrve su ljudska bića i stoga žele da se njihove snahe prema njima ponašaju kao prema majkama, one ne vole da se prema njima pokazuje neprijateljstvo i nezainteresovanost.
U pojedinim slučajevima međutim, snahe nisu zle, ali su nesvjesne kodeksa ponašanja prema svekrvama. Snaha koja prekida odnos sa svekrvom dovodi do toga da njen suprug napušta svoju majku i da prekida svoj odnos s njom, stoga takva supruga postaje razlogom njegovog nepoštovanja prema majci.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Stvorio je Allah Svoja stvorenja. Kad je stao sa stvaranjem, ustalo je srodstvo i prihvatilo se ogrtača Milostivog.On reče: ‘Meh!’ (Prestani! ili: Šta je?), a srodstvo reče: ‘Ovo je mjesto gdje se traži zaštita Tvoja od prekidanja rodbinskih veza.’ A Uzvišeni Allah reče: ‘Hoćeš li se zadovoljiti s tim što ću biti u vezi sa onim ko tebe uspostavlja, a prekinuti veze sa onim ko tebe kida?’ – ‘Hoću’, odgovori srodstvo. – ‘Eto to pripada tebi’, odgovori Uzvišeni.” Ebu-Hurejre, r.a., reče: “Učite ako hoćete!” “Možda biste i vi, kad biste se okrenuli, nered na Zemlji činili, i rodbinske veze kidali!

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Neka je ponižen, neka je ponižen, neka je ponižen!” Upitali smo: “A ko to, Allahov Poslaniče?” “Onaj čija oba roditelja ili jedan od njih ostare kod njega, a on (služeći im) ne zasluži Džennet.
S druge strane, uzrok loših odnosa može biti i sama svekrva. Ona može biti gruba u ophođenju prema snahi. Pojedine sverkve su veoma grube prema svojim snahama, a također podstiču svoje sinove da se loše ponašaju prema svojim suprugama. Ebu Hurejre, r.a., prenosi:Čuo sam da je Ebu Kassim rekao: Jadan je onaj čije srce je lišeno milosti.

Ljubomora na snahu: Zbog čega neke svekrve vole svoje sinove a preziru svoje snahe? Psihijatri kažu da je to zbog ljubomore. U prirodi žene jeste da bude ljubomorna, ali dodajući na ovo činjenicu da majka osjeća da sa snahom dijeli sina i da je sada van njene kontrole povećava takmičarski duh. Ovo je naročito izraženo kada je sin jedini onaj koji pruža opskrbu i podršku majci, jer uloga oca je sada prešla na sina i on je taj koji brine o domaćinstvu i koji je zaštitnik majke, a majka može osjećati da je izgubila svog sina zbog snahe.
Pojedine majke su ljubomorne što su njihovi sinovi sretni i zadovoljni životom koji imaju sa suprugama, ukoliko se snaha požali svekrvi na bilo koji problem koji se može pojaviti sa njenim sinom, ona nikada neće podržati nju, već će držati stranu svog sina, čak iako je njegova krivica, šta više, ona će poniziti njegovu suprugu.

Ponekad, snaha može raditi sve što je u njenim mogućnostima kako bi zadovoljila svekrvu, ona ljubazno razgovara sa njom, daje joj poklone, iskazuje joj poštovanje, ali njena svekrva uvijek stvara probleme, jer ona smatra da će u suprotnom izgubiti sina.
U ovom slučaju savjetujem sestrama da budu strpljive i da traže od Allaha, da im olakša situaciju. One moraju biti mudre i blage i ukoliko je moguće da se posavjetuju sa suprugom bez da prouzrokuju loše osjećaje u njegovom srcu prema njegovoj majci.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Saliha Bahamdži

Prijevod i obrada:IslamBosna.ba


Preporuči tekst

Related Post