KRŠĆANSKI INTELEKTUALAC – SAMO DVA AJETA BI ZAUSTAVILA SVE SUKOBE U SVIJETU

8205 0
Preporuči tekst

Egipatski kršćanski intelektualac i mislilac Nebil Luka Babavi kazao je da su ga tokom njegovog proučavanja islama dva ajeta posebno zadivila i da, kada bi se oni sproveli, na svijetu bi se okončali svi sukobi.

On je pojasnio da su ta dva ajeta sljedeći ajeti: A da je Gospodar tvoj htio, sve ljude bi jednom zajednicom učinio, ali su ljudi različiti. A drugi ajet je: Allah će presuditi među vama na Sudnjem danu u onome u čemu ste se razilazili.

Babavi je ovo kazao jučer, na završnom skupu Vrhovnog vijeća za islamska pitanja, koje zasjeda u Kairu, a na kome su prisutni islamski učenjaci i muftije iz više od trideset zemalja.

Nebil Luka Babavi je bivši član egipatskog parlamenta, završio je policijsku akademiju, a ima i tri doktorata, jedan iz ekonomije, drugi iz prava i treći iz islamskog prava, doktorirao je na temi “Prava i obaveze nemuslimana u islamskom društvu.”

Autor je brojnih djela, među kojima su i “Terorizam nije islamski proizvod”, “Poslanik Muhammed i potvore”, “Širenje islama sabljom između realnosti i potvore” i brojna druga.


Preporuči tekst

Related Post